2002 – 2004 Asistență maternală și prevenție pentru copii cu nevoi speciale

By octombrie 18, 2015Proiecte

Beneficiar
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială – ASSOC cu finantarea Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, World Learning for Internațional Development ChildNet Program, Guvernul României Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție

Parteneri
DGASPC Maramureș

Bugetul Proiectului
149.172 US$ din partea World Learning, 51.513 US$ contribuția ASSOC

Perioada de implementare
iulie 2002 – august 2004

Obiectiv general
Dezinstituționalizarea a copiilor cu nevoi special din Grădinița pentru copii cu nevoi speciale prin crearea unei rețele de 20 de asistenți maternali profesioniști și reintegrări în familia naturală sau substitutivă, case de tip familial pentru 40 de copii.

Obiective specifice
– Scăderea numărului de copii instituționalizați, prevenirea abandonului și oferirea de alternative de tip familial: asistența maternală, reintegrarea în familiile naturale
– Dezvoltarea de noi servicii ca grupuri de sprijin pentru asistenții maternali profesioniști, centru de sprijin și support pentru asistenți maternali
– Creșterea eficacității serviciilor de bunăstarea copilului în județul Maramureș prin oferirea de instruire și suport profesional asistenților maternali și familiilor din comunitate, altor profesioniști din sistemul de bunăstarea copilului și voluntarilor.

Grup țintă
40 copii cu nevoi speciale au fost mutați în asistență maternală de urgență și reintegrați cu sprijin în familiile naturale și extinse, case de tip familial existente în județ.

Implementare
1 Selectarea beneficiarilor(copii și recrutare asistenți maternali)
2 Activitatile de achizitionare a materialelor si echipamentelor
3 Activitatile evaluare și pregătire pentru mutare desfăurate în cadrul Gradiniței Speciale
4 Activitatile destinate familiilor copiilor, asistentilor maternali inclusiv formarea profesională
conform standardelor 60 de ore de pregătire teoretică
5 Activitati de perfectionare a personalului din proiect
6 Managmentul proiectului
7 Activitati de promovare si mediatizare a proiectului
8 Activitati de evaluare, monitorizare si raportare