2003 – 2005 Împreună – deprinderi de viață

By octombrie 18, 2015Proiecte

DESCRIERE PROIECT

Titlul Proiectului:
”Împreună – deprinderi de viață”

Beneficiar:
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială – ASSOC cu finantarea Agentiei
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, World Learning for Internațional Development
ChildNet Program, Guvernul României Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și
Adopție.

Parteneri:
DGASPC Maramureș, AJOFM Maramureș, Fundația Somaschi, Fundația ProVita, Primăria
Baia Mare.

Bugetul proiectului:
146.602 US$ din partea World Learning, 50.000 US$ contribuția ASSOC

Perioada de implementare:
septembrie 2003 – septembrie 2005

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor practice de viață ale tinerilor cu vârsta cuprinsă între
14-18 ani aflați cu măsură de protecție în centrele clasice de plasament din județul Maramureș.

Obiective specifice:
– Îmbunătățirea mobilizării, alocării și folosirii resurselor sociale prin scăderea numărului
de copii instituționalizați în județul Maramureș cu 32
– Creșterea accesului la servicii integrate de calitate prin pregătirea personalului care
lucrează direct cu copiii și tinerii și oferirea unui cadru profesional adecvat pentru
dezvoltarea deprinderilor de viață
– Informarea cadrului legal și politic cu referință la problemele legate de bunăstarea
copilului prin creșterea numărului serviciilor alternative bazate pe comunitate prin
promovarea centrelor de instruire profesională și a locuințelor independente asistate în
județul Maramureș.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Grup țintă:
– 20 de copii din instituții de reședință vor fi plasați în servicii familiale alternative
– 70 de copii din instituții de reședință vor fi instruiți în deprinderi de viață și vor fi capabili
să înceapă o viață nouă la finalul proiectului
– 60 de copii vor putea să își găsească un loc de muncă la societăți private
– 12 tineri vor locui în locuințe independente
– 70 de copii care părăsesc sistemul de protecție a copilului vor utiliza două laboratoare
pentru exersarea deprinderilor de viață independentă și profesionale(abilități în activități
casnice, cunoștințe legate de prevenirea bolilor, abilități de comunicare, abilități de
căutare a unui loc de muncă, abilități de administrare a resurselor financiare, aptitudini
sociale și interumane cu prietenii și angajatorii, inclusiv prevenirea traficului uman)
– 5 centre de plasament din Maramureș vor instrui copii cu vârste între 16-18 ani pentru
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

Implementare
1 Selectarea beneficiarilor
2 Activitățile de achiziționare a materialelor și echipamentelor
3 Activitățile de formare și dezvoltare abilități pentru copii
4 Activitățile destinate familiilor copiilor
5 Activități de perfecționare a personalului din centrele de plasament
6 Managementul proiectului
7 Activități de promovare și mediatizare
8 Activități de evaluare, monitorizare și raportare