2010-2013 POSDRU/84/6.1/S/57994 RESCUE – Înființarea unei Rețele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități, pornind de la experiențe și bune practici în Uniunea Europeană

By octombrie 27, 2014Proiecte

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Durată
36 de luni, 1 iulie 2010 – iunie 2013

Beneficiar
Federația ONPHR – ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA, BUCUREȘTI

Parteneri
1. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Baia Mare
2. Confederația Națională a Persoanelor cu Dizabilități – CNPD Grecia
3. Fundația „Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională” – CREFOP, București
4. S.C. Eurolink Consultants SRL, București

Obiectivul proiectului
Promovarea incluziunii sociale, dezvoltarea economiei sociale din cadrul POSDRU 2007-2013, promovarea Rețelei de Economie Socială sustenabilă prin consolidarea cooperativelor și inițiativelor active în domeniu în vederea dezvoltării mecanismelor și instrumentelor necesare sprijinirii persoanelor cu dizabilități prin măsuri specifice integrării/reintegrării pe piața muncii, marjând pe conceptul „angajare în muncă cu salariu”, în loc să opereze ca un „model terapeutic” și că ele vor oferi oportunități reale de tranziție pentru a ajuta oamenii să se pregăteasca și să intre pe piața muncii.

Obiective specifice
– Creșterea nivelului de cunoaștere a pieței muncii și a situației persoanelor cu dizabilități prin analize și studii specifice
– Creșterea nivelului de informare și conștientizare a grupului țintă cu privire la conceptul și beneficiile economiei sociale pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
– Înființarea Centrului de Resurse în Economia Socială în vederea susținerii dezvoltării Rețelei de Economie Socială
– Dezvoltarea competențelor și abilităților resursei umane implicate în susținerea rețelei de economie socială (specialiști, manageri și formatori în economia socială)
– Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilități

Grup țintă
Grupuri vulnerabile: 80
Formatori implicați în economia socială: 20
Manageri ai întreprinderilor sociale: 3
Persoane cu dizabilități: 2200
Specialiști implicați în economia socială: 20

Comunicat de presă – Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități
Comunicat de presă posteveniment – Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități