2011-2013 POSDRU/96/6.2/S/60724 Creșterea calității vieții persoanelor ce părăsesc penitenciarul prin dezvoltarea unor capacități cu efect asupra îmbunătățirii participării pe piața muncii

By octombrie 27, 2014Proiecte

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Durată
30 de luni, 1 ianuarie 2011 – 1 iunie 2013

Beneficiar
Penitenciarul Baia Mare

Parteneri
1. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
2. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș

Obiectivul general
Îmbunătățirea accesului și a participării pe piața muncii a grupului țintă prin dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de servicii specializate și comunitare în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării și riscului de sărăcie

Obiective specifice
– Cunoașterea contextului situațional la nivelul nevoilor grupului țintă și a resurselor comunitare (prin cercetare), pentru promovarea unor măsuri adecvate în vederea îmbunătățirii accesului pe piața muncii a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate
– Elaborarea unui program integrat de creștere a mobilității profesionale (ProCM), a dezvoltării personale și asigurarea egalității de șanse pe piața forței de muncă a persoanelor aflate în detenție. Componentele ProCM Rețea comunitară de asistență, ProDM – program de dezvoltare personală, ProFA – program de facilitare a accesului pe piața forței de muncă, Calificare, BAP – Birou de Asistență Postdetenție
– Implementarea programului ProCM într-un penitenciar și replicarea ProCM și ProFA în alte 3 penitenciare
– Consolidarea capacității operatorilor din economia socială ce acționează în domeniul asistării persoanelor din grupul țintă prin sensibilizare, informare și formare

Proiectul se află în etapa de elaborare a instrumentelor de lucru. Astfel, în data de 19.07.2011 a avut loc primul grup de lucru în vederea construirii unui suport de asistență din resursele existente la nivelul comunității locale. Finalitatea acestui grup de lucru este crearea unei rețele de servicii din comunitate care să vină în sprijinul persoanei ce părăsește penitenciarul și familiei acesteia în vederea creșterii șanselor de incluziune socială. Aceasta se va realiza prin semnarea unor protocoale în cadrul proiectului, prin care se va stabili concret gama de servicii ce pot fi furnizate în sprijinul persoanelor aflate în penitenciar sau care au părăsit penitenciarul (inclusiv familiile acestora). Ca și concluzie a activității de până acum cu persoanele private de libertate, considerăm extrem de important pentru evitarea recidivei și creșterea șanselor de incluziune socială organizarea actorilor relevanți din comunitate într-o echipă multidisciplinară, pentru eficientizarea rezultatelor.

Lansăm cu această ocazie invitația către oricare actor social din comunitate, instituție guvernamentală sau neguvernamentală, care furnizează servicii sociale grupurilor vulnerabile, interesat să contribuie la consolidarea unei comunități mai sigure, să adere la rețeaua interinstituțională ce are ca scop creșterea șanselor de incluziune socială a persoanelor ce părăsesc penitenciarul.