2011 Deprinderi și formare abilități de viață independentă

By octombrie 28, 2014Proiecte

Finanțare
Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public de Asistență Socială

Perioada de implementare
01/01/2011 – 31/12/2011

Grup țintă
30 de persoane cu dizabilități cu vârsta de peste 18 ani

Beneficiari
beneficiari direcți – persoane cu dizabilități
beneficiari indirecți – familiile acestora

Obiectiv general
creșterea gradului de incluziune socială și bunăstare a persoanelor adulte cu dizabilități precum și exersarea abilităților de viață, formarea educațional și social-comportamentală, prin accesul la servicii sociale care facilitează creșterea gradului de autonomie personală

Obiective specifice
– Exersarea abilităților de viață independent
– Realizarea unor programe adecvate nevoilor specifice fiecărei persoane în parte
– Socializarea persoanelor cu dizabilități, prin desfășurarea de activități specifice
– Schimbarea mentalității și atitudinii societății față de persoanele cu dizabilități
– Promovarea egalității de șanse

Activități
de tip educațional, recuperare, reabilitare, recreere și socializare, consiliere socială și psihologică, reinserție socială, în regim de zi