2014-2015 POSDRU/168/6.1/S/146120 Economia socială – instrument de creștere a calității vieții

By octombrie 1, 2014Proiecte

Perioada de implementare
1 octombrie 2014 – 15 decembrie 2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Asociația Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC – Filiala Arad

Parteneri
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, Aproximar – Cooperativa de Solidaredade Social, CRL

Grup țintă
100 de familii cu peste 2 copii, 100 de familii monoparentale, 250 femei, 250 persoane de etnie romă

Descrierea pe scurt a proiectului
proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea conceptului de economie socială, sprijinirea şi promovarea grupului vulnerabil din cele trei regiuni, în vederea accesului şi dezvoltării durabile în ocupare, pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă, îmbunătăţind gradul de informare şi conştientizare a resurselor umane.