2015-07-03 POSDRU 146120 Raport lansare curs – Băsești, jud. Maramureș

header arad

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Operator de date cu caracter personal înscris cu nr. 32137
Titlu proiect: ”Economia socială-instrument de creștere a calității vieții”

 

 

Raport lansare curs

În data de 03.07.2015, în intervalul orar 13-16, a avut loc lansarea oficială a celui de-al treisprezecelea curs din cadrul proiectului cu titlul: „ Economia socială- instrument de creştere a calităţii vieţii” ID POSDRU 168/6.1/S/146120. Cursul de calificare : “ Îngrijitor bătrâni la domiciliu”, specific nivelului I, a fost posibil datorită activităţii premergătoare acestuia şi anume, cea de recutare, consiliere şi informare. Locaţia aleasă a fost Sala Media- situată în incinta primăriei din comuna Băsești,  judeţul Maramureș, care a găzduit un număr aproximativ de 28 persoane, încadrate în grupul ţintă, respectiv femei cu grad de risc ridicat, provenite din familii cu peste doi copii sau din familii monoparentale, care au primit fişa de recomandare pentru programul de formare profesională aflat în derulare.

La eveniment au fost prezenţi pe lângă cursanţi şi o parte a echipei de proiect respectiv: Carpov Anamaria- expert organizare şi monitorizare FP, Bocşa Nicoleta- asistent manager măsuri active de ocupare, Pop Angelica – expert organizare şi monitorizare FP. De asemenea, cursanţii au avut ocazia să cunoască şi lectorii, care vor ţine cursul de formare profesională, prezenţi la eveniment. Aceştia au punctat obiectivele şi indicatorii proiectului, au distribuit celor prezenţi suportul de curs şi materialele necesare derulării acestuia.

Partea de legislaţie nu a fost omisă, motiv pentru care, cursanţii au fost informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au, subliniindu-se faptul că, este obligatorie prezenţa la minim 80% din orele de curs. De asemenea, s-a discutat şi stabilit, împreună cu lectorii şi cursanţii prezenţi, orarul pe baza căruia urmează a se desfăşura cursul.

 

 

Întocmit

Iuga Georgeta – expert informare şi publicitate

2015-07-03-POSDRU-146120-raport-lansare-curs-basesti-jud-maramures