Asociația ASSOC dezaprobă revocarea membrilor societății civile din Consiliul Economic și Social

By octombrie 15, 2018Știri și evenimente

Consiliul Economic și Social, for public autonom care supraveghează coerența și legalitatea strategiilor naționale și politicilor economice și sociale adoptate de Guvern, a fost „decimat” fără drept. Asociația ASSOC dezaprobă decizia prin care 13 din cei 15 membri ai socității civile reprezentate în CES au fost revocați din funcție, printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă.

În lipsa oricărei înștiințări prealabile, la finele săptămânii trecute membrii CES, cu excepția a două persoane (reprezentanții din Asociaţia Municipiilor din România şi FACIAS), au aflat din Monitorul Oficial că nu mai fac parte din for. Practic, reprezentanții ONG-urilor au fost înlocuiți de pe o zi pe alta, iar acest lucru s-a făcut fără să existe un proces de selecție transparent a noilor membri.

Florian Sălăjeanu, președintele Asociației ASSOC și membru al Consiliului, a declarat că prin hotărârea luată “CES a pierdut oameni din organizații importante și care dețin o bună expertiză profesională. Sunt specialiști recunoscuți pe domeniile lor de activitate, care au acumulat suficientă experiență pentru a putea avea puncte de vedere argumentate în legătură cu actele normative care necesitau aviz”.

“Consiliul Economic și Social merge înainte și fără noi, dar modul în care s-a procedat la înlocuirea membrilor denotă lipsa transparenței”, a completat președintele ASSOC, Florian Sălăjeanu. ASSOC a fost singura organizație neguvernamentală din Maramureș prezentă vreodată în acest for, iar reprezentativitatea asociației a contribuit și la o mai bună vizibilitate a societății civile locale.

Consiliul Economic și Social este o instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile. Rolul membrilor este acela de avizare a proiectelor de legi, hotărârilor și ordonanțelor, însă există și posibilitatea respingerii lor dacă se constată proceduri nelegale sau lipsa unei fundamentări reale.
În CES sunt numite persoane reprezentative din societatea civilă, membri ai organizațiilor neguvernamentale, sindicale și patronale, iar pe durata mandatului acestea sunt un fel de paznici a căror datorie este să nu permită Guvernului derapaje de la politicile economice, financiare, fiscale și sociale.

Consiliul Economic şi Social trebuie consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.