ASSOC deschide “Grădinița prietenoasă” la Remetea Chioarului

By octombrie 23, 2018Știri și evenimente

Bunele deprinderi se dobândesc din copilărie, iar un ajutor profesionist dat familiei este oricând binevenit. Asistenții sociali din cadrul ASSOC au constatat valabilitatea afirmației și, bazandu-se pe experiența acumulată în alte proiecte, au inițiat un plan educațional pentru copiii romi din Remetea Chioarului.

Pe parcursul lunii octombrie, specialiștii din cadrul proiectului „Școala comunității Remetea Chioarului” au identificat micuții care să participe la programul de educație „Grădinița prietenoasă” și școlarii pentru programul „Școala prietenoasă”. Copiii au fost înscriși în baza evaluărilor individuale realizate de psihologii din proiect, dar și în urma interviurilor avute cu părinții acestora.

Activitățile s-au derulat în cadrul proiectului „Școala comunității Remetea Chioarului” (ID 108161), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 6 – Educație și competențe și vizează contribuția la atingerea obiectivelor specifice 6.2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural și 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.