ASSOC

Filiala SUD-CENTRU

Noutati

iulie 30, 2019

Campania de informare, educatie juridica si constientizare

iulie 16, 2019

Anunt achizitie de Servicii pentru evenimente

iulie 12, 2019

Anunt realizare achizitie evenimente

iulie 1, 2019

Campanii de informare, educatie juridica si constientizare

mai 17, 2019

Anunt finalizare achizitie de servicii de inchiriere sediu

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC – FILIALA SUD-CENTRU este o structura teritoriala a ASOCIATIEI PROFESIONALE NEGUVERNAMENTALE DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC, cu personalitate juridica, neguvernamentala, non-profit, infiiintata in iunie 2015 de catre un grup de profesionisti din domeniul asistentei sociale cu experienta de lucru vasta, manati de ambitie si tenacitate.

Asociatia are drept scop dezvoltarea durabila si imbunatatirea calitatii vietii pentru persoane, in special pentru persoanele si grupurile aflate in situatie de marginalizare sau excluziune sociala, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 246/2005 si Ordonantei nr 26/2000.

Printre obiectivele filialei se numara:

 • organizarea unei structuri de servicii sociale viabile care să vină în întâmpinarea nevoilor tuturor categoriilor aflate in stare de excluziune sociala.;
 • promovarea şi sprijinirea activităţii de asistenţă socială, a profesiei de asistent social şi a activitatilor de economie sociala;
 • identificarea si solutionarea problemelor de mediu din Romania, precum si sustinerea dezvoltarii economice si/sau sociale a colectivitatilor locale concomitent cu minimizarea impactului negativ asupra mediului cat si dezvoltarea turismului romanesc, atat pe plan intern cat si extern;
 • promovarea voluntariatului – responsabilizarea cetatenilor in vederea implicarii acestora in rezolvarea problemelor comunitare, facilitand prin programe si servicii, legatura dintre nevoile existente in comunitate si persoanele dornice sa se implice in activitati voluntare;
 • imbunatatirea standardelor de viata si a sanatatii publice;
 • implicarea in armonizarea legislatiei sociale la standardele europene;
 • infiintarea de unitati/ateliere protejate pentru persoane cu dizabilitati;
 • furnizarea de servicii pentru stimularea ocupării pieței muncii – informare și consiliere; mediere pe piața muncii internă;
 • dezvoltarea de programe de îmbătrânire activa;
 • organizarea și desfășurarea de cursuri de formare și perfecționare profesională;
 • organizarea de mese rotunde, colocvii, cursuri si seminarii profesionale, conferinte, dezbateri, congrese, expozitii, spectacole in tara si in strainatate,workshop-uri in tara si strainatate, pe teme de interes educativ, cultural, economic, sanatate, mediu;
 • participarea activa a organizatiei la dezbateri publice si manifestari dedicate apararii drepturilor persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;
 • infiintarea unor structuri ale economiei sociale (cooperative sociale, intreprinderi sociale si alte tipuri de unitati ale economiei sociale) promovarea economiei sociale, dezvoltarea de reţele integrate pentru servicii sociale, îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii, promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, precum şi dezvoltarea şi susţinerea iniţiativelor transnaţionale care pun accent pe o piaţă inclusivă a muncii.facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive;
 • oferirea de servicii de consultanta si audit social;
 • creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
 • asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia;
 • imbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor in cadrul institutiilor publice;
 • desfasurarea de activitati de urmaresc dezvoltarea capacitatii administrative.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.