Solicitare de oferte

SOLICITARE DE OFERTE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE MASINI DE CUSUT SI CALCULATOR DESKTOP

În atenția operatorilor economici interesați:

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentată prin Sălăjeanu Florian Valeriu, beneficiar al finanţării nerambursabile de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice – în baza contractului de finanțare nr. 771/05.04.2013, doreşte achiziţionarea prin achiziție directa a următoarele:

– Calculator desktop – 1 bucată

– Mașini de cusust – 3 bucați

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului si stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul ASSOC Baia Mare str. B-dul Unirii, nr. 28, între orele: 10.00 – 14.30.

Calendarul procedurii de atribuire

DATA

ORA1)

LOCAŢIA

Data de publicare a anunţului publicitar

10.07.2013

nu este cazul

Site Achizitor/Ziar

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor

12.07.2013

Ora 16:00

La Registratura

Achizitorului, prin

fax sau e-mail

Termen limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către Achizitor

15.07.2013

Ora 16:00

Site achizitor şi prin fax cu confirmarea primirii, celui ce a solicitat clarificarea.

Termen limită de depunere a ofertelor

18.07.2013

Ora 10:00

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

18.07.2013

Ora 12:00

Sediul Achizitor

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare în scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro – persoana de contact Les Andrei.