2010 – 2012: Femei de cariera – de ieri, de azi si de maine!; ID 40234

By septembrie 21, 2011 noiembrie 4th, 2014 Proiecte

Finantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Durata: 24 luni, MARTIE 2010 – FEBRUARIE 2012

Beneficiar: Asociatia Centrul Regional de Initiere si Servicii, Sighetu Marmatiei

Parteneri:

1. Association Multimedia Emploi, Franta

2. Asociatia Tineri Intreprinzatori “Concordia”, Sighetu Marmatiei

3. Asociatia Institutul pentru Politici Sociale, Bucuresti

4. Asociatia Femeilor Rome din Romania, Bucuresti

5. Asociatia Pentru Comunitate si Familie 2006, Constanta

6. Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC, Baia Mare

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Crearea unei retele nationale-transnationale tip “Umbrela de sprijin integral” pentru accesul pe piata muncii a femeilor de diferite etnii si imigrante.

OBIECTIV PRINCIPAL: a informa si sensibliza participantii directi si indirecti de pe scena vietii sociale asupra unor probleme deosebit de grave: lipsa posibilitatii materiale, timp, probleme de alta natura-de a se integra pe piata muncii, discriminare – etnie, gen, educatie- hartuirea sexuala la locul de munca, violenaa domestica asupra femeilor, inegalitati structurale intre barbati si femei-diviziunea traditionala a rolurilor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Infiintarea a 4 centre de dialog social in 4 regiuni ale tarii;
  • Combaterea excluziunii sociale;
  • Cresterea nivelului de educatie;
  • Facilitarea accesului pe piata muncii;
  • Sprijinirea initiativelor antreprenoriale;
  • Schimb de bune practice.

GRUP TINTA :

Grupuri vulnerabile: 2.810

Experti mass-media: 20

Femei: 1.644

Manageri ai autoritatilor publice locale si centrale: 60

Operatori mass-media: 10

Personal al autoritatilor publice centrale si locale: 70

Personal al organizatiilor societatii civile: 100

Personal al partenerilor sociali: 420

Victime ale traficului de persoane: 60