2010 – 2013: Educatia – a doua sansa; ID 54638

By septembrie 21, 2011Proiecte

Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Durata: 33 luni: iunie 2010 – februarie 2013

Beneficiar: Asociația Centrului Regional de Inițiere și Servicii, Sighetul Marmației

Parteneri :

1. Maison de la Promotion Sociale, Franța

2. Asociația Tineri Întreprinzatori “Concordia”, Sighetul Marmației

3. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Baia Mare

4. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș

5. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov

6. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța

7. LEARN.org.uk Ltd, UK

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Promovarea măsurilor active de ocupare în activități non-agricole în mediile rurale din 3 regiuni, prin acțiuni și măsuri inovative și flexibile în vederea îmbunătățirii calității resurselor umane și asigurării sustenabilității pe termen lung a accesului la ocupare. Dezvoltarea antreprenoriatului rural.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Crearea a 3 Centre Regionale Rurale “Pilot”, cu scopul furnizării de servicii de asistență și consiliere pentru înlăturarea obstacolelor privind accesul pe piața muncii a persoanelor inactive și șomeri din cele 3 regiuni, mediul rural. Înființarea unei rețele și parteneriate între cele 3 regiuni, în scopul diversificării economiei rurale. Sprijin și suport pentru familii.
  • Combaterea inactivității și a somajului prin dezvoltarea unor măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ și flexibil.
  • Dezvoltarea unor oportunități de ocupare în mediul rural, în cele 3 regiuni, prin sprijinirea micilor întreprinzători. Antreprenoriat în activități non-agricole.
  • Îmbunătățirea călității resurselor umane în zonele rurale prin programe de formare profesională, furnizarea unor servicii de sprijin și suport, în vederea asigurării sustenabilității pe termen lung a accesului la ocupare.

GRUP ȚINTĂ :

Persoane în căutarea unui loc de muncă: 4.540

Persoane inactive: 3.500

Persoane ocupate în agricultura de subzistență: 800

Șomeri: 2.010

Șomeri de lungă durată: 900

Șomeri tineri: 3.000

Manageri din mediul rural: 490

Angajați din mediul rural: 300