2010 – 2013: RESCUE – Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati, pornind de la experiente si bune practici in Uniunea Europeana, ID 57994

By septembrie 21, 2011 noiembrie 4th, 2014 Proiecte

Finantare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

DURATA: 36 luni: iulie 2010 – iunie 2013

BENEFICIAR: Federația ONPHR- ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA, BUCUREȘTI

PARTENERI:

1. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Baia Mare

2. Confederația Națională a Persoanelor cu Dizabilități – CNPD Grecia

3. Fundația “Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională”- CREFOP, București

4. S.C. Eurolink Consultants SRL, București

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Promovarea incluziunii sociale. Dezvoltarea economiei sociale din cadrul POSDRU 2007-2013, promovarea Rețelei de Economie Socială sustenabilă prin consolidarea cooperativelor și inițiativelor active în domeniu în vederea dezvoltării mecanismelor și instrumentelor necesare sprijinirii persoanelor cu dizabilități prin măsuri specifice integrării/ reintegrării pe piața muncii, marjând pe conceptul “anagjare în muncă cu salariu”, în loc să opereze ca un “model terapeutic” și că ele vor oferi opotunități reale de tranziție pentru a ajuta oamenii să se pregătească și să intre pe piața muncii.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Creșterea nivelului de cunoaștere a pieței muncii și a situației persoanelor cu dizabilități prin analize și studii specifice;
  • Creșterea nivelului de informare și conștientizare a grupului țintă cu privire la conceptul și beneficiile economiei sociale pentru sprijinirea itegrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.
  • Înființarea Centrului de Resurse în Economia Socială în vederea susținerii dezvoltării Rețelei de Economie Socială;
  • Dezvoltarea competențelor și abilităților resursei umane implicate în susținerea rețelei de economie socială (specialiști, manageri și formatori în economia socială);
  • Dezvoltarea și îmbunatatirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilități.

GRUP ȚINTĂ :

Grupuri vulnerabile: 80

Formatori implicați în economia socială: 20

Manageri ai întreprinderilor sociale: 3

Persoane cu dizabilități: 2.200

Specialiști implicați în economia socială: 20

Comunicat de presa – Bursa locurilor de munca pentru persoane cu dizabilitati

Comunicat de presa – posteveniment – Bursa locurilor de munca pentru persoane cu dizabilitati