2011 – Centru de incluziune sociala pentru persoane aflate in situatii de risc

By septembrie 21, 2011 noiembrie 4th, 2014 Proiecte

Finantare: Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Baia Mare

Perioada de implementare: 01.06.2011-30.11.2011

Scopul proiectului este facilitarea accesului la servicii specializate a copiilor provenind din grupuri defavorizate, in vederea prevenirii abandonului scolar, prin intarventie timpurie si consiliere parentala.

Obiectiv general: integrarea si sustinerea scolara a copiilor aflati in situatii de risc social.

Grup tinta: 32 de copii cu varsta intre 5 si 15 ani proveniti din familiile aflate in situatii de risc social.

Beneficiari:

copii cu risc de parasire timpurie a scolii, cu domiciliul in Baia Mare care fac parte din urmatoarele categorii:

– sunt copii cu dizabilitati

– sunt copii care provin din familii monoparentale

– sunt copii in asistenta maternala

– sunt copii care provin din familii cu statut socio-economic scazut

– familiile grupului tinta aflate in una sau mai multe dintre situatiile:

– sunt familii monoparentale

– sunt familii care au copii proveniti din sistemul de protectie a copilului (asistenta maternala sau plasament)

– sunt familii cu statut socio-economic scazut

Activitati:

– Activitati de formare si dezvoltare a abilitatilor

– Consiliere parentala; Ghid pentru educatia parentala „Educatia Parentala”.