Anunt selectie partener

By iunie 23, 2013 decembrie 8th, 2015 Știri și evenimente

Anunț selecție parteneri

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare

Adresa: Bd.Unirii, nr.28, Baia Mare, jud. Maramureș

Telefon: 0262/222 226

Fax: 0262/222 226

E-mail: assoc@assoc.ro

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități de drept privat, în vederea depunerii unor cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare și Axa Prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”.

Activitățile orientative care vor face obiectul proiectelor dezvoltate în parteneriat vor viza obiectivele celor 2 axe prioritare, conform ghidurilor dar, fără a se limitata la:

– Analiza contextului economic local a cererii și ofertei de munca din regiunea unde urmează a fi implementat proiectul;

– Informarea, consilierea în cariera și medierea pentru persoanele care formează grupul ținta și, totodată, promovarea proiectului;

– Formarea profesională a grupului ținta, în calificările sau competentele profesionale, care vor fi stabilite în cadrul parteneriatului;

– Facilitarea accesului la piața muncii a grupului țintă prin programe integrate de dezvoltare a capacităților, competențelor și deprinderilor profesionale, cunoștințelor și stimei de sine

– Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educație destinate persoanelor din categoriile de grupuri ținta;

– Realizarea de campanii de informare si conștientizare a grupului ținta.

– Consultanța în vederea demarării unei afaceri.

– Activități de stimulare a mobilității geografice.

– Activități de instruire a femeilor în utilizarea TIC.

Profilul partenerilor

Sunt așteptate propuneri din partea organizațiilor sau rețelelor de organizații care respecta următoarele condiții minime:

Condiții generale de eligibilitate:

  • Cooperative sociale, asociații de intrajutorare, ONG-uri cu activitate relevanta pentru specificul acestor tipuri de activități;
  • Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați;
  • Instituții si organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Socială;
  • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
  • Organizatii sindicale și patronate;
  • Furnizori de FPC autorizați, publici și privați;
  • Furnizori de servicii sociale publici și privați acreditați.
  • Intreprinderi indiferent de natura capitalului și forma de organizare.
  • Asociații profesionale.
  • Cooperative sociale.

Propunerile de parteneriat, sunt așteptate pe adresa de E-mail: assoc@assoc.ro sau pe fax la nr. 0262/222226. Persoane de contact: Florian Valeriu Sălăjeanu, tel: 0744503715, email: florian.salajeanu@gmail.com, florian.salajeanu@assoc.ro, cu mențiunea “Selectie partener AXA 5,6 pana cel târziu la data de 24 iunie 2013, ora 12:00, împreună cu Formularul de identificare partener atașat.