Cele două case au fost deschise în 1999 respectiv 2000.  În cele doua case familiale locuiesc 7 copii. “Enfance et Vie” şi “Sănătatea” sunt organizaţii non-guvernamentale care ajută la susţinerea acestor două case.

Casa de tip familial ACASĂ

Categoria de beneficiari: copii separați sau risc de separare de părinți

După categoria de benficiari, serviciul social este clasificat ca fiind destinat copilului și/sau familiei conform reglementărilor art.30 alin(2) din Legea 292/2011.

În Nomenclatorul Instituțiilor de Asistență Socială(anexa nr. 1 din  Hotărârea nr. 1007/2005) se regăsește la  1.14. (tipul de unitate specializată și serviciile sociale acordate) centru care acordă servicii de tip familial.

Casa ACASĂ este un serviciu de inters general și este organizat sub forma unei case de locuit unde o familie cu 2 copii proprii are în plasament 3 copii proveniți din sistemul de protecție al copilului.

Serviciul funcționează în cadrul Asociației ASSOC din 15.09.2000 ca proiect cu cofiananțare externă din Franța și Elveția, ca răspuns la nevoile copiilor instituționalizați aflați în 2000 într-un centru de plasament mare de copii cu nevoi speciale din Sighetu Marmației.

Ținta finală a mutării copiilor din acest tip de instituție a fost oferirea unui climat familial care să-i ajute să se dezvolte mai bine și implicit participarea la procesul de reformă din domeniul protecției copilului prin închiderea instituțiilor mari.

Dosarele copiilor/tinerilor și a asistentei maternale se află la sediul DGASPC Maramureș, de unde beneficiază de manager de caz prin asistent social platit din bugetul CJ Maramureș și plata salariului asistentei maternale plus alte prestațiisociale cuvenite copiilor.

Există o structură de personal fixă definită în acest serviciu formată în primul rând din mama socială acreditată ca asistent maternal profesionist din 2000 de către Comisia de Protecție a Copilului.

Modelul de  serviciu sociale este cel familial, adică prin plasament la asistent maternal profesionist copiii sunt în grija și responsabilitatea familiei asistentei maternale, familia Gherman ața cum prevede art.58 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Familia asistentei maternale a preluat sarcinile părintești, se ocupă de creșterea, îngrijire, educația, socializarea copiilor.

Familia asistentei maternale Gherman nu avea o casă la momentul atestării ca asistent maternal, iar  ASSOC a pus casa la dispoziție o casă care a fost proprietatea vicepreședintei Asociație, care  servește  ca și domiciliu pentru copii.

Asociația ASSOC prin finanțările obținute de la asociațiile franceze și elvețiene (Acauped, F.F.O.R., Enface et Vie și Sănătatea) oferă: locația, cheltuielile administartive, plata orelor către profesori la domiciliu, consiliere socială, psihologică, susținere emoțională, suport în adaptarea și integrarea socială la grădiniță, școală, liceu, facultate, plata vacanțelor, alte nevoi materiale și financiare (serbarea zilelor de naștere, cadouri de aniversări, sărbători…etc) în funcție de nevoile copiilor/tinerilor și a familiei.

Coordonatorul serviciului din partea ASSOC împreună cu asistenții sociali, psiholog sau alți angajați specialiști ai Asociației vizitează copiii săptămânal sau ori de cîte ori este nevoie, și, acordă sprijin și asistență copiilor și familiei.

Serviciul se acordă în sistem integrat cu serviciile de sănătate, cu servicii de  educație, precum și cu alte servicii de interes general din cadrul Asociației ASSOC pentru care avem acreditare (Centru de Zi, Serviciul Viața, Centru de informare, evaluare, consiliere).

Casa de tip familial SEVA

Scopul serviciului: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază, servicii de îngrijire personală și oferirea de  servicii de inserție/reinserție socială (integrare/reintegrare socială), iar după categoria de beneficiari este  clasificat într-un serviciu social destinta copilului și familiei, conform arat.30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

Serviciul  Social

CASA SEVA este un serviciu de inters general și este organizat sub forma unei case normale unde locuiește o familie care un copil propriu și alți 4 copii/tineri în plasament.

Serviciul funcționează în cadrul Asociației ASSOC din 1999 ca proiect cu fiananțare externă (parteneriat public-privat) din Franța și Elveția (Acauped, F.F.O.R., Enface et Vie și Sănătatea-asociație profesională de medici din Franța), ca răspuns la nevoile copiilor instituționalizați, acelea de de a crește și a se dezvolta într-o familie.

Referitor la Nomenclatorul institutiilor de asistenta sociala serviciul 1.14. centru care acordă servicii de tip familial are prevăzute la tipurile de servicii oferite: asistență și îngrijire de tip familial, educare și socializare, iar la structura orientativă de personal asistent maternal si asistent social.

Serviciile prevăzute sunt realizate de către mama socială/familia de plasament iar activitatea este monitorizată de către DGASPC  Maramureș prin serviciul de plasament familial de către managerul de caz angajat al  DGASPC Maramureș. Dosarele copiilor/tinerilor se află la sediul DGASPC Maramureș în cadrul serviciul de plasament familial.

Mama social a preferat să-și continue exersarea profesiei de asistent medical ăn cadrul unui cabinet de medicină generală, iar ASSOC prin cele doua asociații din Franța și Elveția s-a angajat să ofere compensarea cheltuielilor administrative printr-un buget limitat anual cu posibilitate de reînnoire anuală.

Acest serviciu de fapt este un plasament la familie/persoană a 4 copii conform art.58 din Legea 272/2004. Familia nu avea o casă la momentul plasamentului astfel, ASSOC prin vicepreședinte care este și coordonatorul serviciului au pus casa la dispoziție și s-au angajat la sprijinul financiar de administrare a acestui imobil prin fiananțările obținute din Franța și Elveția.

În 1999 cei 4 copii/tineri trăiau cu măsuri de protecție într-un centru de plasament mare care găzduia copii cu nevoi speciale.Ținta finală a mutării copiilor din acest tip de instituție mamut a fost includerea lor în modelul de protecție familial oferit prin închiderea instituțiilor mari în cadrul procesului de reformă în domeniul protecției copilului.

Modelul de  serviciu sociale este cel familial, adică prin plasament copiii sunt în grija și responsabilitatea familiei de plasament. Familia se ocupă de creșterea, îngrijire, educația, socializarea copiilor, cu alte cuvinte a preluat toate responsabilitățile parentale.

Asociația ASSOC prin finanțările menționate mai sus oferă: locația-casa, cheltuieli de administrare ale acesteia.

Serviciul se acordă în sistem integrat cu serviciile de sănătate, cu servicii de  educație, precum și cu alte servicii de interes general din cadrul Asociației ASSOC pentru care avem acreditare (Centru de Zi, Centru de informare, evaluare, consiliere, Serviciul Viața-servicii de specialitate pentru copii și familii).

Există o structură de personal fixă definită în acest serviciu formată în primul rând din mama socială care este asistent medical de profesie și care a lucrat cu copiii chiar și în Centrul de unde provin aceștia.

Coordonatorul serviciului din partea ASSOC vizitează copiii săptămânal sau ori de cîte ori este nevoie, și acordă sprijin în intervenții de genul: plata orelor către profesori, consiliere socială, psihologică, susținere emoțională, suport în adaptarea și integrarea socială la grădiniță, școală, liceu, facultate; plata vacanțelor; alte nevoi materiale și financiare(serbarea zilelor de naștere, cadouri de aniversări, sărbători…etc) în funcție de nevoile copiilor/tinerilor.