CONVOCATOR – Adunare Generala – 28 Noiembrie 2011

By noiembrie 21, 2011 decembrie 8th, 2015 Știri și evenimente

CONVOCATOR

Asociatia de Asistenta Sociala Neguvernamentala – ASSOC, cu sediul in Baia Mare, jud.Maramures, str.B-dul Unirii, nr.28, cod postal 430232,CIF 7930701, cont bancar RO61TREZ436509804X007011,deschis Trezoreria Baia Mare, reprezentata prin d-nul Valeriu Florian Salajeanu in calitate de Presedinte,
In conformitate cu prevederile actului constitutiv si al statutului Asociatiei de Asistenta Sociala Neguvernamentala – “ASSOC” ,in baza hotararii consiliului director, se convoaca:

ADUNAREA GENERALA

a membrilor” ASSOC”

la data de 28.11.2011, ora 14 , la sediul ASSOC din loc.Baia Mare, B-dul Unirii,nr.28, Jud.Maramures cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea pierderii calitatii de membru a persoanelor care au formulat cerere in acest sens

2. Propunere privind excluderea membrilor care nu au respectat dispozitiile statutare

3. Inlocuirea secretarului Adunarii Generale,ca urmare a formularii cererii de retragere

4. Prezentarea componentei nominale a membrilor ASSOC

5. Constituirea unor filiale ale ASSOC, in alte localitati din tara

6. Infiintarea de catre ASSOC a unei societati comerciale

7. Implicarea ASSOC in contractarea serviciilor sociale

8. Retragerea ASSOC din calitatea de membru al FNASR

9. Hotarare finala

Adunarea Generala se considera statutar constituita cu numarul de membri prezenti.
Va rugam confirmati prezenta pentru a ne pregati din punct de vedere organizatoric .
In caz de absenta, membrul absent poate delega atributia sa altui membru.

Informatii suplimentare si confirmari:

– Persoana de contact: Florian Salajeanu, Presedinte, e-mail :assoc@assoc.ro

data 18.11.2011