Evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”

By ianuarie 31, 2020 februarie 3rd, 2020 Assoc Sud-Centru

In luna ianuarie 2020, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, a organizat evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”:

 • in data de 28.01.2020 – in localitatea Dragasani, judetul Valcea, intervalul orar 11,00- 14,00

 • in data de 29.01.2020 – in localitatea Maldaresti, judetul Valcea, intervalul orar 11,00- 14,00

 

In cadrul acestor evenimente s-au dezbatut urmatoarele teme:

 1. Asistenta sociala a persoanelor varstnice

S-au prezentat drepturile persoanelor varstnice prevazute in Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

S-au tratat:

 • serviciile si prestatiile pentru persoanele varstnice:
 • finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice
 • procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
 1. Cetatenii in UE

Au fost expuse drepturile cetatenilor UE, prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

S-au purtat discutii referitoare la drepturile cetatenilor europeni:

 • dreptul de petitionare;
 • dreptul de a depune o plangere pentru o administrare defectuoasa in activitatea institutiilor, organismelor, oficiilor sau agentiilor;
 • initiativa cetateneasca europeana;
 • documente necesare in calatoriile din Europa. Tari care fac parte din spatiul Schengen si tari care nu fac parte.
 • situatii in care se poate refuza intrarea intr-o tara din UE;
 • documente de calatorie pentru minori;
 • dreptul de a lucra in tarile UE;
 • sederea in strainatate pe o durata mai mica de 3 luni;
 • sederea in strainatate pe o durata mai mare de 3 luni;
 • dreptul de sedere permanenta;
 • drepturile de securitate sociala;
 • stagiile de cotizare pentru sistemul de asigurari sociale;
 • dreptul de pensie;
 • protectie consulara.

S-au detaliat atributile ambasadei si consulatului unei tari din UE.

Au fost prezentate: istoricul, rolul, atributile, conducerea, structura si modalitatea de contactare a Parlamentului European, Obudsmanului European, Consiliului UE, Comisiei Europene. In acest sens, au fost accesate informativ site-urile: Parlamentului European, Obudsmanului European, Consiliului UE si Comisiei Europene.

S-a realizat distinctia dintre Consiliul UE – Consiliul European – Consiliul Europei.

 1. Drepturile cetateanului roman

 • Au fost prezentate si dezbatute drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetateanului roman, conform Constitutiei Romaniei, Titlul al –II –lea, Capitolul al -II- lea
 • S-au prezentat principiile generale ale drepturilor cetateanului roman, accentuandu-se diferenta dintre drepturile constitutionale si drepturile universale.
 • S-au reliefat drepturile cetateanului in mediul online si offline, s-au adus in discutie Regulamentul General de Protectie a Datelor si atributiile Consiliului Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
 • Au fost detaliate cele trei libertati cetatenesti: libertatea de exprimare, libertatea de constiinta si liberul acces la informatie. In acest sens, au fost expuse exemple reprezentative.
 • S-a oferit raspuns la intrebarea: ”Care e diferenta dintre o petitie si o solicitare ?”, au fost prezentate situatii specifice.
 • A fost evidentiata importanta adevarului pentru sustinerea statului, bunastrarea si progresul poporului.
 • S-au adus in discutie informatii relevante legate de dreptul la vot, libertatea de intrunire si dreptul la asociere.
 • A fost dezbatut dreptul la proprietate privata, a fost realizata o paralela intre proprietatea publica si proprietatea privata/ domeniul public si domeniul privat. S-au adus in discutie exemple caracteristice.
 • A fost expus dreptul la petionare, s-a reliefat diferenta dintre o petitie si o solicitare. Au fost prezentate situatii reprezentative.
 • Totodata, au fost detaliate drepturile din Declarația Universală a Drepturilor Omului.
 1.  Drepturile persoanelor cu dizabilitati

 • ocrotirea sanatatii – prevenire, tratament si recuperare;
 • educatie si formare profesionala;
 • ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
 • asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
 • locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la
 • mediul fizic, informational si comunicational;
 • petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
 • asistenta juridica;
 • facilitati fiscale;
 • evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor
 1. Principii orizontale

 • Au fost prezentate participantiilor la eveniment, temele: ”Utilizarea eficienta a resurselor”, ”Discriminarea”.
 • S-a descris importanta utilizarii eficiente a resurselor naturale in vederea dezvoltarii care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, respectiv dezvoltarea durabila.
 • S-a prezentat unitatea de masura standardizata – amprenta ecologica. S-au expus datele statistice actuale legate de consumul populatiei in raport cu posibilitatea planetei de a regenera acest consum. S-a accesat site-ul myfootprint.org pentru a face un exercitiu de tip test pentru identificarea impactului pe care modul de viata al omului il are asupra globului.
 • S-a adus in discutie fenomenul de incalzire globala, cauzele si consecintele acesteia. Au fost aduse exemple relevante.
 • A fost accentuat contextul politic – Europa 2020 – strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, luandu-se in calcul eficienta utilizarii resurselor.
 • Au fost detaliate regulile pentru maximizarea cresterii economice concomitent cu reducerea presiunii asupra rezervelor de resurse naturale.
 • S-au delimitat pericolele supraexploatarii resurselor naturale. A fost supus atentiei un caz ilustrativ.
 • S-a prezentat industria ecologica europeana si modalitatile de dezvoltare ale acesteia.
 • Au fost transmise recomandari in ceea ce priveste eficienta utilizarii resurselor, sub formula -”Orice gest conteaza!”
 • Totodata, au fost expuse informatii legate de conceptul de discriminare si despre legislatia aferenta.
 • S-au furnizat raspunsuri la urmatoarele intrebari: Cine poate fi victima a discriminarii?, Cine poate fi autor al discriminarii, Cum se poate dovedi discriminarea? Care sunt efectele negative ale discriminarii? si Ce poate face persoana care considera ca a fost supusa discriminarii?.