Finalizare proiect „Dezvoltarea suportului social pentru persoane din grupuri vulnerabile prin infrastructură tehnologică”

By august 27, 2014 decembrie 7th, 2015 Știri și evenimente

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC cu sediul în Baia Mare, bd. Unirii, nr. 28, judeţ Maramureş, a derulat, începând cu data de 27.06.2014, proiectul „ Dezvoltarea suportului social pentru persoane din grupuri vulnerabile prin infrastructură tehnologică”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2TIC3.1.1 /299/5/30.06.2014 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competivității Economice’’ (POS CCE) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară III: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenție 1: Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Operațiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe.

Valoarea totală a proiectului a fost de 101.858,31 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 78.036,61 lei. Proiectul s-a implementat în localitatea Baia Mare pe o durată de 2 luni.

Obiectivul proiectului a fost: Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în stare de excluziune socială: tineri cu dizabilităţi, familii cu mulţi copii, femei în căutare de loc de muncă şi fără venit, beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie rromă, tineri care provin din sistemul de protecţie a copilului, persoane care au obţinut o formă de protecţie în România (refugiaţi/ protecţie secundară sau subsidiară/ protecţie umanitară), persoane care au ieşit din detenţie.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Sălăjeanu Florian Valeriu
Preşedinte ASSOC
Tel./Fax: 0262-222226
E-mail: assoc@assoc.ro

Descarca acest comunicat in format PDF