Serviciul social ”VIAȚA – Servicii de specialitate pentru copii și familii” este un program de inters general (copil, părinte, familia ca întreg) și este organizat sub forma unui birou/serviciu care funcționează în cadrul Asociației ASSOC din 2001, printr-un proiect cu finanțare externă din Franța și Elveția, proiect rezultat ca răspuns la o nevoie clar definită în 2000 de a lucra cu copiii plasați în asistență maternală care manifestau probleme de adaptare la viața socială nouă (prin închiderea instituțiilor mari în cadrul procesului de reformă din domeniul protecției copilului).

La început serviciul a avut ca și beneficiari doar copiii din asistență maternală și asistenții maternali. Copilul era evaluat psihologic de către psiholog, iar în funcție de problemele observate dar și de problemele reclamate de asistentul maternal, psihologul propunea asistentului maternal un program de lucru prin terapii care includeau 1, 2, 3 ședințe pe săptămână. În timp, specialiștii au început să extindă activitatea și asupra copiilor din familiile de plasament simplu care ni se adresau, familiile adoptive și asupra familiilor cu venituri foarte mici care nu aveau cum să-și permită să plătească ședințe la psiholog. Caracterul social al acestui serviciu este dat de categoria de beneficiari care deja sunt monitorizați de administrația publică locală prin DGASPC sau SPAS-uri din județul Marmureș.

Oferim următoarele servicii de specialitate:

  • Logopedie
  • Stimulare multisenzoriala
  • Terapie cognitiv-comportamentală
  • Educaţie raţional-emotivă
  • Susţinere şcolară
  • Activităţi educative-ateliere de creaţie consiliere pentru asistenţi maternali/părinţi/cadre didactice
  • Grupuri de suport
  • Socializare şi activităţi ludice

Lunar ne oferim serviciile pentru un număr de 57 de copii proveniţi din familii şi copii din asistenţă maternală.

Contact

Luni şi Marţi    14:30 – 19:30
Miercuri           16:30 – 19:00
Joi şi Vineri       15:30 – 18:30
Sâmbătă          09:00 – 12:00

Adresă: ASSOC, strada Rachetei nr. 3,
Baia Mare, Maramureş,
cod poștal 430204
Telefon / Fax: 0262.222.226
Email: assoc@assoc.ro