2004 – 2006 Servicii pentru maternități

By octombrie 18, 2015 octombrie 27th, 2015 Proiecte

Beneficiar
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială – ASSOC cu finantarea Agentiei
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, World Learning for Internațional Development
ChildNet Program, Guvernul României Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și
Adopție.

Parteneri
DGASPC Maramureș, Direcția de Sănătate Publică Maramureș, Speranță pentru România-Casa
Hope

Bugetul proiectului
149.172 US$ din partea World Learning, 51.513 US$ contribuția ASSOC

Perioada de implementare
septembrie 2004 – 31 martie 2006

Obiectiv general
Prevenirea separării copiilor de familiile lor prin dezvoltarea de servicii pentru familiile sărace.

Obiective specifice
– Scăderea numărului de copii instituționalizați din județul Maramureș, prevenirea
abandonului și oferirea de alternative de tip familial: asistența maternală de urgență,
centru maternal, reintegrarea în familiile natural și adopția națională
– Dezvoltarea de noi servicii ca grupuri de sprijin pentru asistenții maternali profesioniști,
reabilitarea serviciilor pentru copiii cu dizabilități, servicii de urgență și de respiro, centru
de asistență maternală
– Creșterea eficacității serviciilor de bunăstarea copilului în județul Maramureș prin
oferirea de instruire și suport profesional asistenților maternali, familiilor adoptive și
familiilor din comunitate, altor profesioniști din sistemul de bunăstarea copilului și
voluntarilor.

Grup țintă
40 copii din maternitățile județului mutați în asistență maternală de urgență, 12 copii

și mamele lor vor beneficia de serviciile centrului maternal creat prin proiect, 20 de asistenți
maternali de urgență instruiți, identificarea a 8 familii adoptive și plasarea a 8 copii în vederea
adopției, 12 copii reintegrați în familiile naturale, 500 de persoane informate în cadrul unor
campanii de conștientizare despre adopția națională prin participare la emisiuni radio-tv,
distribuirea de pliante și afișe, 48 de copii cu dizabilități vor beneficia anual de servicii de
respiro, 3 grupuri de sprijin create pentru asistenți maternali, familii adoptive si familii din
comunitate, dotarea unei săli pentru un program de intervenție specializat dedicat copiilor cu
autism.

Implementare
1. Selectarea beneficiarilor
2. Activitățile de achiziționare a materialelor și echipamentelor
3. Activitățile de formare și dezvoltare abilități pentru copii
4. Activitățile destinate familiilor copiilor, asistenților maternali de urgență
5. Activități de perfecționare a personalului
6. Managementul proiectului
7. Activități de promovare și mediatizare
8. Activități de evaluare, monitorizare și raportare