Asociația ASSOC a fost înființată pe 13 noiembrie 1995 și activează în domeniul serviciilor sociale dezvoltând activități care vin în sprijinul grupurilor vulnerabile. După mai mult de 22 de ani de muncă neîncetată, organizația deține filiale în București, Arad, Suceava și Râmnicu Vâlcea.

Misiunea, Viziunea, Obiective Strategice, Valori

Misiune – promovarea asistenţei sociale prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor defavorizate.

Viziune – să devenim o voce puternică în economia socială, iar proiectele iniţiate de noi să schimbe în bine destinele persoanelor din grupurile vulnerabile social.

Obiective Strategice:

  • Promovarea şi dezvoltarea activităţilor de economie socială;
  • Organizarea unei structuri de servicii sociale viabile, care să vină în întâmpinarea categoriilor aflate în stare de excluziune socială;
  • Promovarea participării publice la procesul decizional privind politica socială;
  • Promovarea atitudinii de respect faţă de natură şi mediul înconjurător.

Valori: solidaritate, demnitate, parteneriat, responsabilitate socială, respect pentru natură.

Asociația ASSOC depune eforturi pentru crearea de programe economice pe termen lung care permit persoanelor cu dizabilităţi să devină autonome mai degrabă decât să depindă de serviciile sociale. Ca o urmare firească a acestor acţiuni, am înfiinţat deocamdată trei întreprinderi sociale ca mijloace de integrare şi susţinere a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor vulnerabile. Aceste întreprinderi sociale se concentrează pe principii de solidaritate, şanse egale şi dezvoltare personală şi profesională pentru grupurile marginalizate. Profitul generat de cele trei întreprinderi sociale este folosit exclusiv la autosusţinerea organizaţiei şi la crearea de programe sociale.

Echipa Noastră

MANAGEMENT

PREŞEDINTE
Florian Sălăjeanu
florian.salajeanu@assoc.ro

VICEPREŞEDINTE
Kristina Cucu
kristina.cucu@assoc.ro

MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR
Bianca Pricop Sălăgean
bianca.pricop@assoc.ro

DIRECTOR ECONOMIC
Florentina Seling
tina.seling@assoc.ro

DEPARTAMENTE ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENT FINANCIAR ŞI CONTABILITATE
Lavinia Pop
lavinia.pop@assoc.ro
Maria Sabou
mia.sabou@assoc.ro
Alina Lazăr
alina.lazar@assoc.ro

DEPARTAMENT PROIECTE
Bianca Pricop Sălăgean
bianca.pricop@assoc.ro
Alexandru Sereghi
alexandru.sereghi@assoc.ro

RESURSE UMANE
Ioana Lupan
ioana.lupan@assoc.ro

COMUNICARE ŞI PUBLICITATE
Cristina Popovici
cristina.popovici@assoc.ro

ECONOMIE SOCIALĂ

STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ
Olimpia Zahan – Manager
olimpia.zahan@assoc.ro                tel: 0744-970.254

UNITATE PROTEJATĂ I şi UNITATE PROTEJATĂ II
Adrian Bîrle – Manager
adrian.birle@assoc.ro                    tel: 0748-883.984

ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ ASC – cartoane
Lucian Magdău – Manager
lucian.magdau@assoc.ro

RESTAURANT SOCIAL & CATERING
Arpad Ciorba – Manager
arpad.ciorba@assoc.ro
Adriana Pașcu – Asistent manager
tel: 0748-883.971

MANAGER C.R.R.P.H. PINOCHIO
Dorina Trifu-Suciu
dorina.trifu-suciu@assoc.ro

Suntem permanent deschişi spre noi colaborări. Vino în echipa noastră dacă experienţa/pregătirea profesională te recomandă.
Aşteptăm CV-ul în format europass însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa assoc@assoc.ro