2013-2015 POSDRU/120/6.2/G/124215 Adaptabilitate – șansa la o viață activă

By martie 27, 2015 noiembrie 25th, 2015 Proiecte

Perioada de implementare
1 iulie 2013 – 30 iunie 2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Satu Mare

Parteneri
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistența Socială ASSOC
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

Grup țintă
persoane cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă

Descrierea pe scurt a proiectului
Proiectul vizează promovarea unui pachet de măsuri eficiente pentru creșterea capacității de ocupare a forței de muncă a unui grup țintă format din 140 de persoane cu dizabilități din Satu Mare și Maramureș. Persoanele selectate vor urma cursuri de calificare/certificare, acestea fiind asistate și la interviurile de angajare. Prin proiect se propune înființarea unui centru de accesibilizare și adaptare a autoturismelor pentru persoane cu dizabilități și autorizarea unei școli de șoferi pentru persoane cu dizabilități locomotorii.