2013-2015 POSDRU/120/6.2/G/124617 Fără discriminare pentru o viață împlinită

By februarie 27, 2015 noiembrie 25th, 2015 Proiecte

Perioada de implementare
1 august 2013 – 31 iulie 2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Parteneri
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

Grup țintă
202 persoane de etnie romă, din care 50 femei din județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul se adresează unui grup vulnerabil cu nevoi complexe și cronice, având ca obiectiv general facilitarea accesului pe piața muncii a 202 persoane de etnie romă aflate în risc de marginalizare și excluziune socială din 3 județe ale regiunii Nord-Vest.