2014-2015 POSDRU/165/6.2/S/142263 Calificare și consiliere pentru persoane vulnerabile în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest

By aprilie 25, 2014 noiembrie 2nd, 2015 Proiecte

Perioada de implementare
25 aprilie 2014 – 24 octombrie 2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Parteneri
Partener 1: Asociația Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea
Partener 2: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC – Filiala Arad

Grup țintă
936 persoane care aparțin grupurilor vulnerabile

Descrierea pe scurt a proiectului
Proiectul vizează facilitarea accesului la ocupare pentru 936 de persoane din grupul țintă din Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest și promovarea angajării acestora în rândul a 192 de angajatori din regiunile de implementare.