2014-2015 POSDRU/168/6.1/S/144855 Economia socială – Responsabilitate socială de la nord la sud

By octombrie 27, 2014 noiembrie 25th, 2015 Proiecte

Perioada de implementare
1 octombrie 2014 – 15 decembrie 2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Județul Maramureș

Parteneri
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

Grup țintă
tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, femei în situații de risc, familii care au mai mult de 2 copii, familii monoparentale și persoane de etnie romă

Descrierea pe scurt a proiectului
proiectul vizează dezvoltarea activităților de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest și Bucuresti-Ilfov, în vederea creșterii calității vieții pentru 780 persoane din grupuri vulnerabile care vor beneficia de servicii de ocupare (informare, consiliere/orientare, mediere, formare profesională), care vor crește șansele de angajare atât pe piața muncii formale cât și în cele 14 structuri de economie socială (SES) înființate pe durata proiectului