2014-2015 POSDRU/168/6.1/S/145814 Economia socială – implicare și responsabilitate

By noiembrie 27, 2014 noiembrie 2nd, 2015 Proiecte

Perioada de implementare
noiembrie 2014 – 15 decembrie 2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC

Parteneri
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord – Baia Mare
Fundaţia Alături de Voi – România
Aproximar, Coperativa de Solidariedade Social, CRL – Portugalia

Grup țintă
100 de persoane cu dizabilități, 200 de femei aflate în situații de risc 200 de persoane de etnie romă, 100 de familii care au mai mult de doi copii și 100 de familii monoparentale

Descrierea pe scurt a proiectului
Proiectul  îşi propune promovarea conceptului de economie socială în regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru şi Vest ca instrument de valorizare a resurselor comunităţii. Prin  îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor pentru ocupare realizând programe de formare profesională care implică cunoștințe articulate în domenii care să contribuie la creşterea potenţialului economic şi valorificarea forţei de muncă din cele 4 zone implicate