2014-2015 POSDRU/168/6.1/S/146180 Competent și ocupat pe piața muncii!

By octombrie 29, 2014 noiembrie 2nd, 2015 Proiecte

Perioada de implementare
29 octombrie 2014 – 15 decembrie 2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

Parteneri
Asociatia Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
Filiala București a  Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC
Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Grup țintă
femei în situație de risc, persoane de etnie romă, familii monoparentale, familii cu mai mult de 2 copii

Descrierea pe scurt a proiectului
promovarea conceptului de economie socială la nivelul regiunilor București-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Vest, ca instrument de dezvoltare durabilă, adresate creșterii calității vieții grupului țintă. Grupul țintă este format din 250 de persoane de etnie romă, 250 femei aflate în situații de risc, 140 familii care au mai mult de 2 copii și 140 familii monoparentale. Aceștia vor beneficia de servicii de ocupare (informare, consiliere/orientare, mediere, FP), care vor crește șansele de angajare atât pe piața muncii formale cât și în cele 11 structuri de economie socială înființate pe durata proiectului