2014-2015 POSDRU/168/6.1/S/146181 Economia socială – sprijin pentru ocupare!

By octombrie 1, 2014 noiembrie 2nd, 2015 Proiecte

Perioada de implementare
01.10.2014 – 15.12.2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia

Parteneri
Partenerul 1: Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare
Partenerul 2: Filiala Suceava a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC
Partenerul 3: Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL / Portugalia, Lisabona

Grup țintă
Proiectul se adreseaza unui grup țintă format din 250 persoane de etnie romă, 250 femei (în situații de risc), 125 familii care au mai mult de 2 copii și 100 familii monoparentale

Descrierea pe scurt a proiectului
Proiectul are ca obiectiv general promovarea conceptului de economie socială la nivelul regiunilor Nord Vest, Nord Est, Centru și Sud Muntenia, ca inițiativă de dezvoltare durabilă și creștere a calității vieții.
Obiectiv specific 1: îmbunătăţirea pe durata proiectului a cunoştinţelor şi competenţelor relevante pentru ocupare la 250 pers de etnie romă, 250 femei aflate în situaţii de risc, 125 familii care au mai mult de 2 copii şi 100 familii monoparentale din regiunile Nord Vest, Nord Est, Centru şi Sud Muntenia.
Obiectiv specific 2: Dezvoltarea pe durata proiectului a 11 structuri de economie socială care să furnizeze servicii de ocupare în regiunile Nord Vest, Nord Est, Centru şi Sud Muntenia.