2015-09-08 POSDRU 145814 Anunț achiziție servicii de cazare și transport

By septembrie 8, 2015 septembrie 9th, 2015 Achiziții publice

2015-09-08-POSDRU-145814-anunt-achizitie-servicii-de-cazare-si-transport

2015-09-08-POSDRU-145814-formulare-achizitie-servicii-de-cazare-si-transport

 

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI         DE FURNIZARE SERVICII DE CAZARE SI TRANSPORT

pentru un numar de 50 de persoane

COD CPV – 98341000 – 1 – Servicii de cazare

COD CPV – 60140000-1 – Servicii de transport de pasageri ocazional

 

În atenția operatorilor economici interesați:

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. Rachetei, nr. 3, cod fiscal 7930701, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finantare – POSDRU/168/6.1/S/145814, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.1.”Dezvoltarea economiei sociale” – Titlu proiect: “Economia socială – implicare și responsabilitate”, doreşte achiziţionarea prin achiziție directă a următoarelor:

 

Pachet complet conţinând transport si cazare pentru un numar de 50 de persoane

COD CPV – 98341000 – 1 – Servicii de cazare

COD CPV – 60140000-1 – Servicii de transport de pasageri ocazional

 

Achizitia este necesara pentru implementarea Activitatii 3 Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru 400 de persoane din grupul tinta.  Numarul participanttilor la cursuri este de 50 de persoane. Cursurile se vor derula astfel:

 

  Curs legator manual (25 de persoane participante) Curs arhivar (25 de persoane participante)
Sosire participanti 20 septembrie 2015 30 septembrie 2015
Perioada de derulare curs 21 – 24 septembrie 2015 01 octombrie 2015 – 12 octombrie 2015
Data examen 25 septembrie 2015 13 octombrie 2015
Plecare participanti 26 septembrie 2015 14 octombrie 2015
Numar total nopti cazare 6 nopti 14 nopti

 

Servicii Pret unitar estimat Număr deplasări Număr persoane Pret total estimat, cu TVA Pret total estimat, fara TVA
Achizitie servicii de transport 150 2 50 15.000  

12.096,77

Servicii Pret unitar estimat Număr de nopti Număr persoane Pret total estimat, cu TVA Pret total estimat, fara TVA
Achizitie servicii de cazare 200 10 50 100.000  

80.645,16

 

CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE:

 1. Fisa de prezentare – formular 1
 2. Declaratie privind calitatea de participant – formular 2
 3. Declaratie art. 180 – formular 3
 4. Declaratie art. 181 – formular 4
 5. Declaratie privind conflictul de interese – formular 5
 6. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care sa reiasa obiectul de activitate al ofertantului – cu mentiunea „conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal si ştampilata;
 7. Formular de oferta – formular 6
 8. Centralizator de preturi

 

 1. DESCRIERE ACHIZITIE

 Servicii de transport si cazare, astfel:

 1. transport rutier locație implementare proiect/desfasurare activitati proiect – Iasi, dus-intors;
 2. cazare;

 

 1. SPECIFICATII TEHNICE

2.1 Locatia de desfasurare a activitatilor – Localitatea Iasi, jud. Iasi.

 

2.2 Cazare:

 • Cazarea se va realiza în hotel/pensiune de 3 stele, iar conditiile de cazare trebuie să respecte întocmai clasificarea făcută;
 • Cazarea se va asigura în aceeasi unitate de cazare pentru toate persoanele ce fac parte din delegatie;
 • Nu se acceptă cazarea în camere murdare, cu mobilier stricat, cu instalatii sanitare sau de climatizare nefunctionale si cu lenjerie învechită;
 • Cladirile cu mai mult de doua niveluri trebuie sa fie dotate cu cel putin un lift functional;
 • Cazarea se va realiza în camere single;
 • Camerele vor avea baie, sistem de climatizare, frigider, televizor;
 • Acces la internet (gratuit sau preplatit de ofertant).

 

2.3 Transport rutier de la locația de implementare proiect / desfasurare activitati proiect tur – retur

 • Pentru deplasarea de la locația de implementare proiect/desfasurare activitati proiect se vor asigura mijloace de transport cu un numar de locuri adecvate in functie de numarul de persoane care se deplaseaza.
 • Persoanele participante la cursuri se vor deplasa la Iasi din urmatoarele localitati:
  • Baia Mare
  • Cluj Napoca
  • Arad
  • Oradea

 

 

 

 

 

 

 • Planificare deplasari Iasi
  Curs legator manual (25 de personae participante) Curs arhivar (25 de personae participante)
Durata 40 ore (12 ore teorie si 28 ore practica) 120 ore (40 ore teorie si 80 ore practica)
Sosire participanti 20 septembrie 2015 (duminica) 30 septembrie 2015 (Miercuri)
Perioada reala  de derulare curs 21 – 24 septembrie 2015 (luni – joi) 01 octombrie 2015 – 12 octombrie 2015 (Joi – Luni)
Data examen 25 septembrie 2015 (vineri) 13 octombrie 2015 (Marti)
Plecare participanti 26 septembrie 2015 (sambata) 14 octombrie 2015 (Miercuri)
Numar total nopti cazare 6 nopti 14 nopti

 

Criteriul aplicabil  pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.

 

Durata contract: 3 luni

 

Valabilitatea ofertei: minim 60 zile de la data limita de depunere ofertelor.

 

Valoarea estimata totala a contractului este = 92.742 lei  fără TVA

 

Valoarea estimata totala a achizitiei în euro (cursul euro BNR din data de 07.09.2015, 1 euro = 4,4286 lei) = 20.942 euro fara TVA

 

 

Calendarul procedurii de atribuire:

  DATA ORA1) LOCAŢIA
Data de publicare a anunţului publicitar 08.09.2015 nu este cazul Site ASSOC
Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor 11.09.2015 Ora 10:00 La Registratura

Asociatiei ASSOC, prin

fax sau e-mail

Termen limită de transmitere a  răspunsurilor la clarificări de către Achizitor 11.09.2015 Ora 16:00 Pe mail cu confirmare a primirii celui ce a solicitat clarificarea.
Termen limită de depunere a ofertelor 15.09.2015 Ora 12:00 Sediul ASSOC
Data şedinţei de deschidere a ofertelor 15.09.2015 Ora 14:00 Sediul ASSOC

 

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro .

 

*Notă: Anexăm la prezentul anunț, formularele spre completare, care se depun in original, semnate şi ştampilate.

 

 

Manager proiect

Andrea Vakarcs