2015-10-05 POSDRU 146120 Comunicat finalizare cursuri de formare Îngrijitori de bătrâni la domiciliu – Băsești, jud. Maramureș

2015-10-05-POSDRU-146120-comunicat-finalizare-cursuri-de-formare-ingrijitori-batrani-la-domiciliu-basesti

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Operator de date cu caracter personal înscris cu nr. 32137
Titlu proiect: ”Economia socială-instrument de creștere a calității vieții”

 

COMUNICAT FINALIZARE CURSURI DE FORMARE

 

Data: 05.10.2015

Locaţia: Băseşti / Odeşti, jud. Maramureş

În cadrul proiectului cu titlul: „ECONOMIA SOCIALĂ – instrument de creştere a calităţii vieţii”, POSDRU 168/6.1/S/146120, se anunţă finalizarea cursului de calificare specific nivelului I: „Îngijitor bătrâni la domiciliu”, iniţiat în data de 03.07.2015, în incinta Şcolii Gimnaziale/Primariei din comuna Odeşti , jud. Maramureş.

În cadrul programului de formare – un număr aproximativ de 24 persoane, încadrate în grupul ţintă, respectiv femei cu grad de risc ridicat, provenite din familii cu peste doi copii sau din familii monoparentale, romi – au beneficiat de pregătirea teoretică şi practică, de suporturi de curs adaptate cerintelor actuale, de rechizite şi alte materiale didactice, oferite pe parcursul celor 360 de ore de pregătire specifice cursului.

O atentie deosebită a fost acordată stagiului de practică coordonat de lectori specializaţi în domeniul vizat. În cadrul acestuia au fost prezentate o serie de aspecte legate de activităţile care trebuie să se desfăşoare în cadrul Departamentului Socio-medical.

Toţi absolvenţii acestui curs au beneficiat în mod gratuit de activitatea de formare, si urmează să participe la târgurile locurilor de muncă pentru a intra în contact direct cu angajatorii şi a se informa cu privire la posibilităţile creşterii şanselor pe piaţa muncii. O etapă distinctă, specifică finalizării cursurilor, a constituit-o evaluarea finală a cursanţilor, derulată prin intermediul a două probe: proba teoretică (scrisă), care a constat în rezolvarea unui test grilă şi proba practică în extragerea unui bilet şi furnizarea raspunsurilor pe loc.

În urma desfăşurării evaluării finale şi a calcului mediei generale, gradul de promovabilitate în rândul cursanţilor a fost de 100%, aceştia obţinând rezultate bune. Toţi cei 24 de participanţi absolvenţi ai cursului de calificare vor primi subvenţii şi diplome de participare, urmând ca, ulterior, să intre în posesia certificatelor de calificare.

Cursul de formare a constituit un demers orientat spre atingerea scopului principal al proiectului şi anume furnizarea serviciilor de calitate în rândul comunităţii, servicii sociale şi de ocupare, specializate pe nevoile grupurilor vulnerabile.

 

Persoană de contact: Iuga Georgeta – Expert informare şi publicitate, telefon: 0745468822, email: iuga.georgeta81@gmail.com