Inovare în ocupare pentru femei – Conferința națională a lucrătorilor interpreți în limbaj mimico-gestual, București

Conferința națională a lucrătorilor interpreți în limbaj mimico-gestual
București, 27 – 28 octombrie 2015

Conferința națională a lucrătorilor interpreți în limbaj mimico-gestual, organizată în cadrul proiectului ”Inovare în ocupare pentru femei – voci pentru comunitate! (IOF) a reunit 175 de participanți din toată țara, profesioniști cu diferite nivele de formare în domeniul interpretării în limbaj mimico-gestual, persoane surde, reprezentanți ai autorităților publice și ONG-urilor. Conferința a oferit contextul pentru schimb de experiență, posibilitatea de a cunoaște mai bine nevoile de comunicare ale persoanelor surde, clarificări privind demersurile ulterioare necesare pentru dezvoltarea profesiei și o foarte bună ocazie pentru motivare în scopul formării continue și specializării.

Pentru cei aproximativ 23.000 de persoane surde la nivel național, acest proiect a asigurat faptul că 685 de femei, calificate ca lucrător interpret în limbaj mimico-gestual se alătură celor aproximativ 90 de interpreți autorizați, la nivel național. Nevoia de a asigura servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual pentru persoanele surde nu este suficient acoperită, însă este un pas important pentru dezvoltarea acestui domeniu ocupațional și pentru respectarea dreptului la comunicare al persoanelor surde.

Conferința a avut loc în București, în perioada 27 – 28 octombrie 2015, la Hotel Phoenicia Grand Hotel.

Proiect: ”Inovare în ocupare pentru femei – voci pentru comunitate! (IOF) POSDRU/144/6.3/S/130795. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” .
Solicitant:
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
Rarteneri:
Asociația C4C Communication for Community,
Fundația Light Into Europe Romania,
Fundația Light Into Europe Marea Britanie,
BPI Management Consulting Romania,

Pentru mai multe informații despre eveniment și despre proiect, ne puteți contacta la numărul de telefon: 0741 597543, Radu Udroiu, expert organizare evenimente ASSOC.
Informaţii oficiale despre programul de finanţare POSDRU se pot fi obține de pe site-ul: www.fonduri-ue.ro/posdru/

12063361_972525879475458_7846612828624640448_n 12188967_972525912808788_1971366737723380294_n 12189729_972525919475454_1471021794207804704_n 12193726_972526232808756_5281467028230213620_n 12189909_972525926142120_8060539691474574957_n