2015-2017 2015-1-RO01-KA204-015146 Erasmus+ MENTORING PATHWAYS TOWARD EMPLOYMENT (MPATH)

By aprilie 28, 2017 Proiecte

Perioada de implementare
1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017

Finanțare
Proiect co-finanțat din Programul Erasmus+ al Comisiei Europene (2014-2020)

Coordinator
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare – România

Parteneri
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA – Portugalia
G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED – Cipru
Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social CRL – Portugalia
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC – România
Bagazs Public Benefit Association – Ungaria

Descrierea pe scurt a proiectului
Programul Erasmus+, prin proiectul: ”Menthoring Pathways Towards Employment”, oferă cadrul pentru desfășurarea, pe durata a 20 de ore, a cursului pentru coordonatorii de mentori implicați în pilotarea modelului de mentorat pentru șomeri de lungă durată și persoane cu abilități reduse de muncă. Modelul de mentorat MPATH dezvoltă experiențe anterioare în acest domeniu, cu participarea partenerilor din Portugalia, Ungaria și Cipru alături de ACCFUNBM și ASSOC și va oferi la finalizarea proiectului instrumentele și documentele de lucru necesare pentru multiplicarea programelor de mentorat în diverse contexte organizaționale, pentru persoane în căutarea unui loc de muncă și pentru persoane care, ajunse într-un loc de muncă, au dificultăți în menținerea acestuia și integrarea în cultura organizației respective.

http://www.mpath-mentoring.org/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/7319c581-b0aa-465a-8553-a7e11e4c7231