Afacerea ta, Șansa ta! – Idei de afaceri în Regiunea Vest – program de antreprenoriat (POCU/82/3/7/ 106743)

By ianuarie 12, 2018Comunicate de presă

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare, anunță lansarea proiectului “Afacerea ta, Șansa ta! – idei de afaceri în Regiunea Vest – program de antreprenoriat”, POCU/82/3/7/ 106743.

Proiectul este cofinanțat prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data de 12.01.2018 și până în data de 11.01.2021.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, prin dezvoltarea unui program de formare în domeniul antreprenoriatului pentru minim 311 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din Regiunea Vest. Scopul proiectului este acela de a susține persoanele care intenționează să-și înființeze și dezvolte o afacere nonagricolă în mediul urban, dar și de asigurare a finanțării pentru înființarea unui numar de minim 70 de întreprinderi.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– Promovarea culturii antreprenoriale prin campanii de informare destinate creșterii nivelului de conștientizare referitor la oportunitățile existente în domeniul antreprenoriatului.
– Implementarea de programe și servicii pentru încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru min. 311 persoane din Regiunea Vest.
– Încurajarea antreprenoriatului prin furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat și asigurarea finanțării pentru crearea a min. 70 întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest.
Grupul țintă: Persoanele de peste 18 ani care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, regiunea Vest, au reședință / domiciliul în mediul rural/ urban din Regiunea Vest (unul din județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș); au capacitatea legală de a înființa o companie; statut pe piața muncii: șomer, persoană inactivă, angajat; înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (2 locuri pe o perioadă de min. 18 luni).

Date contact: Email: assoc@assoc.ro Persoana contact: Sandu Hotima, manager proiect

Vizualizează comunicatul de presă pentru lansarea proiectului
Comunicat de presa Afacerea ta Sansa ta