Anunțuri job-uri part-time, muncă cu persoane imigrante

Toate pozițiile sunt part-time și implică munca cu persoanele imigrante:

CV-urile se vor trimite la departamentul de resurse umane pe adresa de e-mail ioana.lupan@assoc.ro. Vă mulțumim!

 

RESPONSABIL MEDIERE PROFESIONALĂ

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate, în domenii cu profil socio-uman (psihologie, asistență socială)
 • Calificare pentru consiliere și orientare în carieră
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel avansat
 • Experiența în domeniu (consiliere, mediere profesională) constituie avnataj
 • Persoană responsabilă, proactivă

Atribuții:

 • Consilierea şi informarea grupului ţintă cu privire la drepturile şi obligaţiile privind: angajarea; condiţiile de pe piaţa muncii; legislaţia românească cu privire la accesarea unui loc de muncă;
 • Consilierea privind regulile legate de susţinerea unui interviu, realizarea unui CV, reguli privind comportamentul la locul de muncă;
 • Organizarea de întâlniri cu beneficiarii şi cu angajatorii și identificarea activităţilor de formare la care beneficiarii pot participa;
 • Comunicarea cu echipa de proiect în vederea asigurării unui management integrat al cazurilor asistate;
 • Colaborarea cu Centrele regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil (CRCPSA) din cadrul IGI, Centre Regionale pentru Integrare (CRI), mediatorii interculturali;
 • Participarea la întâlniri oficiale şi efectuarea de călătorii în funcţie de cerinţele proiectului.

 

 

COORDONATOR ACTIVITĂȚI CULTURALE, RECREATIVE ȘI EDUCATIVE

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate (în domeniul socio-uman)
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel avansat
 • Experiență de minim 1 an în organizare evenimente, activități culturale

Atribuții:

 • Sprijină şi implică activ grupul ţintă în viaţa economică, socială şi culturală prin activităţi educaţionale, socio-culturale şi recreaţionale organizate la nivel regional, în fiecare lună.
 • Realizează evenimente cu implicarea beneficiarilor;  
 • Participă la intensificarea şi diversificarea contactelor cu comunităţile de străini, dar şi cu populaţia locală şi societatea civilă.
 • Comunică cu echipa de proiect în vederea asigurării unui management integrat al cazurilor asistate.
 • Participă la planificarea, coordonarea şi pregătirea evenimentelor organizate de Centrul Regional pentru Integrare Baia Mare (ex. seminarii/conferinţe, întâlniri, prezentări, etc.) în vederea desfăşurări cu succes a acestora.
 • Stabileşte şi menţine relaţii de lucru apropiate cu mass media pentru informarea publică şi promovarea activităţilor.

 

 

RESPONSABIL SERVICII DE SPRIJIN SOCIAL ȘI MATERIAL

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate, în domeniul asistenței sociale
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel avansat
 • Experiență de minim 2 ani în asistență social, constituie avantaj
 • Flexibilitate și adaptabilitate (se va lucra cu persoane imigrante)

Atribuții:

 • Realizarea de anchete sociale, cu scopul identificării nevoilor de ordin social și material, destinate beneficiarilor de protecție și resortisanților unei țări terțe
 • Efectuarea demersurilor pentru obținerea de prestații sociale
 • Efectuarea demersurilor pentru integrarea în școli a minorilor beneficiari de protecție
 • Însoțirea beneficiarilor la achiziţia de bunuri materiale şi servicii, la instituţiile care le pot ajuta în rezolvarea problemelor
 • Raportarea lunară a stadiului realizării indicatorilor pentru asistenţă materială, inclusiv sumele cheltuite
 • Participarea la stabilirea planului individual de integrare pentru fiecare beneficiar, monitorizarea evoluţiei cazului şi asigurarea finalizării acestuia

 

PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ ȘI ACOMODARE CULTURALĂ

Cerințe:

 • absolvent al Facultății de Limba și Literatura Română
 • cunoștințe de limba engleză, nivel avansat
 • experiență de predare către adulți
 • creativitate în elaborarea activităților

Atribuții:

 • Redactarea planificării lecțiilor de limbă romană și orientare culturală, respectiv a planurilor de lecții pentru fiecare lună în parte;
 • Organizarea cursurilor de limbă romană și orientare culturală conform planificărilor deja stabilite (asigurând parcurgerea completă a conținuturilor propuse) și monitorizarea activității participanților astfel încât să se obțină maximum de eficiență;
 • Selectarea celor mai eficiente tehnici în vederea facilitării învățării și reglării procesului instructiv-educativ, în funcție de  posibilitățile și ritmul de asimilare proprii grupului instruit;
 • Construirea situațiilor de învățare care solicită participarea creativă a cât mai multor participanți.

 

CONSILIER PUNCT DE LUCRU ȘOMCUTA MARE

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate, în domeniul asistenței sociale
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel avansat (se va interacționa cu persoane imigrante)
 • Abilități de comunicare și interrelaționare cu persoane din grupuri vulnerabile
 • Competențe de consiliere profesională

Atribuții:

 • Participarea la interviurile cu persoanele din grupul ţintă
 • Participarea la stabilirea planului individual de integrare comun IGI – Beneficiar
 • Informarea și consilierea grupului țintă privind drepturile şi obligaţiile legale ale imigrantului RTT în România, oferind şi sprijin direct în accesarea serviciilor publice disponibile pentru grupul ţintă în ceea ce priveşte: sistemul educaţional, sistemul medical, sistemul social, asistență juridică, psihologică, învăţarea limbii române, orientarea culturală, obţinerea unei locuinţe
 • Colaborarea cu Centrele Regionale pentru Integrare (CRI Cluj si CRI Baia Mare) şi cu mediatorii interculturali
 • Sprijinirea echipei CRI Baia Mare să asiste toţi beneficiarii şi activitatea din judeţele Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Bistriţa Năsăud
 • Realizarea de raportări periodice a activităţilor întreprinse individual pentru fiecare persoană consiliată
 • Realizarea unui raport lunar de activitate, privind activităţile derulate în cadrul proiectului

 

CV-urile se vor trimite la departamentul de resurse umane pe adresa de e-mail ioana.lupan@assoc.ro. Vă mulțumim!