Diploma într-o meserie este obligatorie în străinătate, unde angajarea pe un post specializat este condiționată de absolvirea unor cursuri în domeniu. Certificatul de calificare reprezintă confirmarea competențelor într-o meserie, dar asigură, totodată, un alt statut pe piața muncii, implicit un plus la salariu.

De exemplu, un angajat cu experiență într-un domeniu fără calificare/diplomă de formare, în România este angajat ca muncitor necalificat și primește salariul minim din sector. Chiar dacă șeful său este mulțumit de activitatea sa, nu îi poate asigura o mărire de salariu pentru că prevederile legale nu-i permit acest lucru.

Acesta poate fi un argument pentru cei care n-au dat importanță continuării studiilor sau obținerii unei calificări profesionale. Pentru aceștia, Asociația ASSOC a lansat, începând cu 1 martie 2021, proiectul “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților”, al cărui obiectiv constă în creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe adulții cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani din zone rurale defavorizate, respectiv îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții.

Proiectul vizează acordarea de sprijin pentru participarea la programe de formare profesională continuă pentru 660 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), cu domiciliul/ reședința în Regiunea NV. Pentru aceștia se vor organiza cursuri de calificare în domeniul “lucrător în tâmplărie” și de dobândire de “competențe informatice”.

În urma sprijinului primit, peste 58% dintre participanții incluși în proiect vor fi angajați ca tâmplari, acesta fiind unul dintre rezultatele vizate de echipa de proiect. De asemenea, pe durata derulării activităților, se va oferi consiliere și tutorat, se vor organiza campanii de informare și conștientizare despre importanța învățării pe tot parcursul vieții, iar 66 de persoane vor fi direcționate spre studii/cursuri de formare care să îi ajute în dobândirea de noi competențe.
Proiectul “ Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, are valoarea totală de 4.018.016,29 lei, din care cofinanțarea UE este de 4.018.016,29 lei și are ca durată de implementare intervalul 01.03.2021 – 28.02.2023. Proiectul este implementat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC.

SPRIJIN LA CALIFICARE
Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților (POCU/726/6/12/134995)
Durată de implementare: 01.03.2021 – 28.02.2023
Valoare totală proiect: 4.018.016,29 / Valoare cofinanțare UE: 4.018.016,29 lei
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Manager proiect,
Alexandru Șereghi
alexandru.sereghi@assoc.ro
www.assoc.ro

COMUNICATUL DE PRESĂ ESTE DISPONIBIL PENTRU DESCĂRCARE AICI