Într-o lume din ce în ce mai globalizată și tehnologizată, există nevoia dobândirii de abilități și cunoștințe noi în mod constant pentru că doar astfel oamenii au șansa să prospere într-un mediu care se schimbă ultrarapid. Chiar și persoanele din medii defavorizate trebuie să deprindă competențe cheie ca să se poată adapta la cerințele lumii actuale.

Programele de învățare pe tot parcursul vieții nu mai trebuie ignorate de niciun om cu un nivel scăzut de alfabetizare, de șomerii de lungă durată și persoanele inactive de mult timp ori cele cu handicap.

Educația la vârste înaintate trebuie să devină o preocupare, iar Asociația ASSOC organizează cursuri diverse care să reducă din dezavantajele sociale și economice cauzate de lipsa educației. Cei aflați în această situație au nevoie de un sprijin special, iar echipa proiectului „Sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive” (ID157129) tocmai acest lucru îl oferă în următoarele 12 luni.

Proiectul inițiat de Asociația ASSOC a fost conceput pentru a oferi oportunități de învățare pentru diferite categorii sociale, aflate în diferite etape ale vieții. Pe lângă competențele cheie, cum ar fi comunicarea optimă, prin exersarea abilității de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, ori cea matematică sau digitală, specialiștii organizației au integrat cursuri care să contribuie la profesionalizarea forței de muncă.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea nivelului de competențe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii. În acest sens, se vor acorda măsuri personalizate şi integrate pentru 202 persoane din regiunea Nord-Vest, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie. Pentru reușita intervențiilor se vor oferi servicii specializate pentru stimularea ocupării, cum ar fi cele de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii etc.

Până la finalul proiectului, 46% din persoanele din grupul ţintă vor beneficia de un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, iar 81% vor dobândi o calificare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, iar scopul acestuia este de asigurare a condițiilor favorabile pentru o viață demnă și un trai decent.

ASSOC are o experiență îndelungată în formare profesională, având echipe specializate care oferă atât cursuri acreditate, cât și nonformale.

Proiect: „Sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive”
Cod: POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157129
Durată: 01.01.2023 – 31.12.2023
Beneficiar: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
Valoare proiect: 4.322.828,48 lei;
Valoare cofinanțare UE: 3.674.404,22 lei
Site proiect: sifo.assoc.ro
Web: www.assoc.ro Fb.me/asociația.assoc

Manager proiect,
Alexandru Șereghi
alexandru.sereghi@assoc.ro

Comunicatul oficial de presă – click pentru descărcare…