Comunicat de presa – Eveniment lansare proiect

By mai 14, 2014 decembrie 7th, 2015 Comunicate de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

EVENIMENT LANSARE PROIECT
BAIA MARE, 14.05.2014

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu Asociația Communication for Community – C4C, Fundația Light Into Europe Romania, Fundația Light Into Europe Marea Britanie și BPI Management Consulting Romania, anunță demararea proiectului ”Inovare în ocupare pentru femei – Voci pentru comunitate! (IOF)” ID 130795, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin Axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale.

Evenimentul de lansare a proiectului ”Inovare în ocupare pentru femei – Voci pentru comunitate! (IOF)” ID 130795, se va desfășura la sediul ASSOC – situat pe B-dul Independenței, Nr. 57K, din Baia Mare (intrarea în oraș dinspre Satu Mare), în data de 14.05.2014, începând cu ora 16,30.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea accesului la piața muncii pentru femeile cu studii medii și superioare la nivelul întregii țări. Grupul țintă va fi constituit din 1100 persoane, din care 800 vor fi femei, 150 personal al autorităților publice locale și centrale și 150 personal al organizațiilor societății civile.

Pentru atingerea obiectivului general este prevăzut un buget de 12.001.449,95 lei, activitățile proiectului desfășurându-se pe durata a 18 luni (06.05.2014-05.11.2015).

În perioada de implementare, prin formarea profesională a 800 de femei și prin consolidarea unui domeniu ocupațional aparte, să contribuim la ocuparea sau auto-ocuparea durabilă a femeilor din România. Prin implementrea proiectului creăm noi oportunități de antreprenoriat într-un domeniu care aduce plus valoare comunității: interpretariatului mimico-gestual. Prin proiect vom forma voci pentru comunitate, care vor avea un rol cheie de facilitare a comunicării între persoanele cu deficiențe de auz și actorii sociali relevanți, contribuind astfel la creșterea calității vieții acestui grup vulnerabil, dar și la îmbunătățirea eficienței serviciilor comunității.

Persoană de contact pentru informații suplimentare Raluca Ocean, specialist relații cu publicul, ASSOC, e-mail raluca.ocean@assoc.ro, telefon 0748 883 963.

Florian SĂLĂJEANU
Președinte
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

AGENDA evenimentului de lansare a proiectului