Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC (Solicitant), în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară și Servicii ADCSS (Partener) anunță lansarea proiectului „COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI OCUPARE ÎN RÂNDUL ȘOMERILOR ȘI PERSOANELOR INACTIVE” (Cod SMIS 2014+157130), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3: ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.1 – Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație și 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, număr contract de finanțare POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157130

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii, prin acordarea de măsuri personalizate și integrate pentru 202 membrii ai grupului țintă șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de educație, care vor beneficia de servicii specializate pentru stimularea ocuparii (informare și consiliere profesională, mediere a muncii, din care 93 participanți, adică 46% din persoanele din grupul țintă vor beneficia de un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă) și servicii de formare profesională a adulților (din care 164, adică 81% din persoanele din grupul țintă dobândesc o calificare). Persoane din grupul țintă vor avea domiciliul/ reședința în regiunea de implementare NV.

Obiective specifice OS1
Creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării respectiv servicii de informare și consiliere profesională și de mediere a muncii pentru 202 persoane șomere și inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație. Dintre acestea, 93 persoane, adică 46% din persoanele din grupul țintă vor beneficia de un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă.

Rezultate așteptate:
Minim 202 persoane șomere și inactive să fie informate, consiliate profesional și mediate pe piața muncii. Minim 93 persoane, (46% din GT vizat) care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă. Serviciile de informare, consiliere profesională și mediere a muncii duc în mod direct la creșterea calității vieții persoanelor din grupul țintă prin beneficiile materiale urmare creșterii nivelului de ocupare. Indirect, familiile persoanelor care beneficiază de sprijin vor putea avea pe termen lung un trai decent odată cu contribuția la asigurările de sănătate și asigurările sociale și se va reduce marginalizarea și efectele acesteia odată cu îmbunătățirea statutului pe piața muncii.

Obiective specifice OS2
Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale a minimum 202 persoane prin participarea la programe de formare profesională a adulților concretizate prin calificarea unui număr de 164 participanți (81% din persoanele din grupul țintă vizat) în domeniul „Lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn”.

Rezultate așteptate:
Organizarea și derularea de programe de formare în domeniile de competențe cheie (de bază) cu certificarea a minimum 81% dintre participanți, pentru 202 persoane în ”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, respectiv pentru 20 persoane în „Competențe antreprenoriale”.

Obiectivul va fi atins prin realizarea de programe de formare autorizate în conformitate cu OG 129/2000 și asigurate prin servicii externalizate. Grupul țintă va parcurge minim 61% componenta de pregătire practică la angajatori ce activează în sectorul economic Lemn și mobilă.

Bugetul total al proiectului este de 4.384.979,80 lei, din care valoarea co-finanțării Uniunii Europene este de 3.727.232,84 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 657.746,96 lei.

Proiectul se implementează în Regiunea NV pe o perioadă de 12 luni în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC
www.assoc.ro
Email: assoc@assoc.ro
Tel: 0262.222.226
Adresa: str. Lascăr Pană nr. 3, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Comunicat de presă oficial – click pentru descărcare