COMUNICAT începere implementare proiect „Şcoala comunităţii Remetea Chioarului”

By mai 30, 2018 Comunicate de presă

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, în calitate de beneficiar, alături de partenerul Primãria Comunei Remetea Chioarului, anunţă demararea etapei de implementare a proiectului cu titlul ‘’Şcoala comunitãţii Remetea Chioarului’’ proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul se adresează tuturor copiilor antepreşcolari, preşcolari si şcolari din comuna Remetea Chioarului cu satele Remecioara, Berchez, Berchezoaia și Posta, cu cătun Săpâia, şi urmăreşte reducerea şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar.

Pentru copiii de vârstã antepreşcolarã şi preşcolarã, măsurile, activitățile de bază sunt:

 • intervenţii asupra spaţiilor grãdiniţelor si dotarea acestora, asigurând astfel o ambianţă plăcută;
 • intervenţii psiho-sociale pentru copii, educaţie parentalã, mentorat şi consiliere pentru copil si familie.
 • elaborare şi implementare Sistem de Avertizare Timpurie privind Abandonul Şcolar;
 • intervenţii de tipul activitãţilor extracurriculare, orientate înspre nevoile copiilor şi dezvoltarea de competenţe cheie;
 • intervenţii pentru desegregare şcolarã şi nediscriminare.

Pentru copiii de vârstă școlară, activitățile de bază sunt:

 • intervenţii asupra spaţiilor în care-şi desfãşoarã activitatea educaţională;
 • implementare program Şcoala dupã şcoalã, educaţie remedial si activitãţi extracurriculare;
 • intervenţii psiho-sociale pentru copii: informare/consiliere şi orientare eduaţionalã;
 • educaţie parentalã;
 • elaborare/implementare sistem de avertizare timpurie privind abandonul şcolar;
 • intervenţii pentru desegregare şcolarã şi nediscriminare.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.033.724,39 lei.
Proiectul se va implementa pe parcursul a trei ani, în perioada 27.04.2018 – 26.04.2021, în localitatea Remetea Chioarului, jud. Maramureş.

Pentru informaţii suplimentare ne puteți contacta la adresa de email assoc@assoc.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.runv.ro

Descarcă de aici comunicatul de presă