Educația este un fundament pentru dezvoltarea comunităților, iar viitorul bun pe care ni-l dorim cu toții depinde de modul în care cresc copiii. Pentru ca lucrurile să se schimbe în bine, ASSOC a trecut la acțiune și, deocamdată, a început “reconstrucția” Școlii Comunităţii Remetea Chioarului, împreună cu părinții și copiii acestora.

La șapte luni de la demararea proiectului “Școala Comunității Remetea Chioarului” (POCU/74/6/18/108161), rezultatele se văd. De la lansare și până în luna decembrie 2018, echipa din proiect a derulat activităţi care să reducă absenteismul şi abandonul şcolar, fenomenul de discriminare și excluziune socială, dar să și ofere contextul de învăţare potrivit fiecăruia, părinții și copiii provenind în mare parte din comunitatea romă. Experții ASSOC au aplicat modele de integrare, au stimulat implicarea socială a comunității și au început să schimbe mentalităţi.

În tot acest timp s-a lucrat în beneficiul preşcolarilor şi elevilor din comuna Remetea Chioarului, cu cele cinci sate aparţinătoare: Remecioara, Posta, Săpâia, Berchez, Berchezoaia, dar şi părinţilor acestora. S-au desfășurat sesiuni de educație parentală şi mentorat, cu scopul armonizării relaţiilor din familie şi stimularea unor comportamente pozitive.

Demarat în mai 2018, proiectul are ca termen de finalizare luna aprilie 2021 şi tocmai a finalizat prima lună de implementare a activităţilor de tip: ”Școala după şcoală” – Gradiniţa Prietenoasă şi Scoala Prietenoasă. Serviciile educaţionale de tip informal şi nonformal oferite în cadrul acestui program au ca scop sprijinirea performantei sau ameliorarea situației şcolare a elevilor, pregătirea diferenţiată, implicarea în ateliere şi proiecte tematice sau în diferite activităţi extraşcolare.

Prin activitățile proiectului s-a următit conștientizarea copiilor, părinţilor, dascălilor și administraţiei locale că şcoala este a comunităţii și e un spaţiu al parteneriatelor, iar eforturile trebuie să fie comune pentru ca să existe și rezultate.
“Școala Comunităţii Remetea Chioarului” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, care are ca obiectiv general reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţămantul preşcolar, primar şi secundar pentru toţi copiii aparţinând zonei rurale Remetea Chioarului.

Obiectivul general vizează măsuri de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii, de intervenţie, prin diversificarea ofertei educaţionale, de compensare, oferind oportunităţi de reinserţie în învăţământ, dar şi măsuri integrate – de asistenţă socială, psihologică, educaţie pentru sănătate, prevenirea şi combaterea violenței sau a consumului de substanţe interzise, sprijin pentru copiii cu dizabilităţi, suport pntru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate.