Joi, 26 iulie 2018, ora 19.00, Baia Mare

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare, desfăşoară în perioada iunie 2017 – iunie 2019 proiectul „SIM-CIS 4 – ETAPA II – Servicii integrate pentru migranți – Comunități Interculturale și Solidare”, cofinanțat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/17.02.04.02).

Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi. Proiectul se desfăşoară în judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba. Vor fi deschise două Centre Regionale de Integrare în oraşele Cluj-Napoca şi Baia Mare, dar şi trei Puncte Regionale de Coordonare la Şomcuta Mare, Tîrgu-Mureş şi Sibiu.

La evenimentul de lansare a proiectului sunt invitați: reprezentanți ai instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul migrației, reprezentanți ai comunităilor de migranți, mediatori și voluntari care au activat în proiectele anterioare de integrare, jurnaliști, partenerii și colaboratorii proiectului, ONG-uri care activează în domeniul migrației sau ale drepturilor omului, alți actori relevanți.

Programul evenimentului:
1. Prezetarea proiectului și a relevanței sale pentru Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare.
2. Prezentarea finanțatorilor, a obiectivelor, a grupurilor țintă și a principalelor rezultate previzionate.
3. Dezbatere despre rolul actorilor locali (instituții publice, ONG-uri de profil, presă și comunități de migranți) ca reţea de sprijin în vederea creşterii calităţii serviciilor integrate acordate migranților, dar și pentru crearea unui mediu prietenos privind fenomenul migrației.

Persoane de contact pentru informatii suplimentare despre proiect şi activităţi:
Oana Ilies, Coordonator Centru Regional de Integrare, oana.buie@assoc.ro, 0744 969440;
Muresan Bradut Constantin, Responsabil Activitati Socio Culturale, bradutluca@yahoo.com, 0748149895