POSDRU 142263 Anunț achiziție pachet pentru deplasare externă

By august 11, 2014 iunie 30th, 2015 Achiziții publice

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Pachet complet conţinând transport, cazarea si hrana personalului propriu pentru  deplasare externa in Franta, oras Lille

În atenția operatorilor economici interesați:

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finantare – POSDRU/165/6.2/S/142263, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.2. ”Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” – Titlu proiect:  “Calificare si consiliere pentru persoane vulnerabile in Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia si Vest”, doreşte achiziţionarea prin achiziție directă a următoarelor:

 

Pachet complet conţinând transport, cazarea si hrana personalului propriu pentru  deplasare externa in Franta, oras Lille

Ofertantul desemnat  pentru executarea contractului de achizitie pachet complet conţinând transport, cazarea si hrana personalului propriu pentru  deplasare externa in Franta, oras Lille, va furniza bilete de avion pentru 15 persoane, cazare 2 nopti in Lille la hotel de 3 stele, hrana aferenta perioadei de deplasare, transport local. Se va incheia un contract de prestari servicii intre beneficiar si cei doi parteneri pe de o parte, si prestator pe de alta parte.

Descriere servicii:

Transport dus-intors cu avionul clasa economica, cu plecare din orasul Cluj (pentru 10 experti) si din Bucuresti (pentru 5 experti) pana in Lille sau in proximitate, la distanta de maxim 300 km.

Mese:

– pentru ziua de 16.09.2014: pranz si cina;

– pentru ziua de 17.09.2014: pranz si cina;

– pentru ziua de 18.09.2014 , dupa caz, pranz si cina.

Cazare pentru noptile 16.09.2014 si 17.09.2014 la hotel de 3 maxim stele cu mic dejun inclus.

Transportul local se asigura in ziua de 16.09.2014 de la ora aterizarii avionului pana in ziua de 18.09.2014 la ora decolarii avionului catre Cluj/ Bucuresti.

Criteriul aplicabil  pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.

Durata contract: 2 ani

Valoarea maximă contract este = 55.500 lei fără TVA

Calendarul procedurii de atribuire:

DATA

ORA1)

LOCAŢIA

Data de publicare a anunţului publicitar

11.08.2014

nu este cazul

Site ASSOC

Termen limită de solicitare a clarificărilor   din partea Ofertanţilor

14.08.2014

Ora 10:00

La RegistraturaAsociatiei ASSOC, prin

fax sau e-mail

Termen limită de transmitere a  răspunsurilor la clarificări de către Achizitor

18.08.2014

Ora 16:00

Site ASSOC şi prin fax cu confirmare a primirii celui ce a solicitat clarificarea.

Termen limită de depunere a ofertelor

21.08.2014

Ora 12:00

Sediul ASSOC

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

21.08.2014

Ora 14:00

Sediul ASSOC

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc2.agencia.ro  – persoana de contact Petric Loredana, responsabil financiar POSDRU/165/6.2/S/142263.