POSDRU 145814 Anunț achiziție expert contabil

By noiembrie 3, 2014 iunie 29th, 2015 Achiziții publice

POSDRU 145814 Anunt achizitie expert contabil

1. Formular oferta

2. Declaratie articol 180

3. Declaratie articol 181

4. Declaratie conflict de interese

5. Declaratie

6. Scrisoare de inaintare

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ, CPV 79211000-6
În atenția operatorilor economici interesați:
ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finantare – POSDRU/168/6.1/S/145814, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.1.”Dezvoltarea economiei sociale” – Titlu proiect: “Economia socială – implicare și responsabilitate”, doreşte achiziţionarea prin achiziție directă a următoarelor servicii:
SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ – CPV 79211000- 6
Ofertantul desemnat pentru executarea contractului de servicii de expertiză contabilă va certifica completitudinea, corectitudinea și realitatea infomațiilor conținute în cererile de rambursare, precum și a înregistrării în sistemul contabil a operațiunilor declarate în cererile rambursabile.
Cerinte obligatorii:
– Absolvent de studii superioare de lungă durată, profilul economic;
– Membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România CECCAR.
– Depunerea următoarelor acte*, în original și în număr de 1 copie: formular de ofertă, declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, declarație privind conflictul de interese, declarație pe proprie răspundere conform modelului, scrisoare de înaintare.
*Notă: Anexăm la prezentul anunț, formularele spre completare.
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.
Durata contract: 12 luni
Valoarea maximă contract este = 58.064,52 lei fără TVA
Calendarul procedurii de atribuire:
DATA ORA1) LOCAŢIA Data de publicare a anunţului publicitar
03.11.2014
nu este cazul
Site ASSOC Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor
06.11.2014
Ora 10:00
La Registratura
Asociatiei ASSOC, prin
fax sau e-mail Termen limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către Achizitor
06.11.2014
Ora 16:00
Site ASSOC şi prin fax cu confirmare a primirii celui ce a solicitat clarificarea. Termen limită de depunere a ofertelor
07.11.2014
Ora 12:00
Sediul ASSOC Data şedinţei de deschidere a ofertelor
07.11.2014
Ora 14:00
Sediul ASSOC
Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro sau e-mail: economiesocialamm@gmail.com.