POSDRU 145814 “Economia socială – implicare şi responsabilitate” – Anunţ achiziție servicii de agenţii de turism şi servicii conexe

By mai 6, 2015 iunie 29th, 2015 Achiziții publice

2015-05-06-POSDRU-145814-anunt-achizitie-servicii-de-agentii-de-turism-si-servicii-conexe

2015-05-06-POSDRU-145814-formulare-achizitie-servicii-de-agentii-de-tursim

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE AGENȚII DE TURISM ȘI SERVICII CONEXE CPV 63510000-7
În atenția operatorilor economici interesați:
ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finantare – POSDRU/168/6.1/S/145814, finantat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.1.”Dezvoltarea economiei sociale” – Titlu proiect: “Economia socială – implicare și responsabilitate”, doreşte achiziţionarea prin achiziție directă a următoarelor:
Pachet complet conţinând transport, cazarea și hrana personalului propriu si a expertului international pentru deplasare externă
Achizitia este necesara pentru implementarea Subactivitatii 4.1. 2 vizite de schimb de experienta transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale conform experientei si cerintelor europene. Un grup va fi format din 15 persoane din echipa de implementare, inclusiv din echipa de management, si un grup va fi format din 12 manageri din cadrul structurilor de economie infiintate in cadrul proiectului insotiti de persoane din echipa de implementare. De asemenea, expertul transnational implicat in activitatile 2 si 4 (consultanta pe servicii de ocupare, colaborarea pentru campaniile de promovare, colaborare pentru organizarea vizitei transnationale), va avea 3 deplasari in Romania.
CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE:
a) Fisa de prezentare – formular 1
b) Declaratie privind calitatea de participant – formular 2
c) Declaratie art. 180 – formular 3
d) Declaratie art. 181 – formular 4
e) Declaratie privind conflictul de interese – formular 5
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
f) Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care sa reiasa obiectul de activitate al ofertantului – cu mentiunea „conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal si ştampilata;
g) Formular de oferta – formular 6
h) Centralizator de preturi pentru fiecare deplasare conform tabelului – formular 7
A) DESCRIERE ACHIZITIE – Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe – Cod CPV – 63510000 – 7, astfel:
a) transport rutier locație implementare proiect/desfasurare activitati proiect – aeroport Budapesta si retur;
b) transport aerian Budapesta – Lisabona, dus – intors;
c) transport rutier aeroport Lisabona – hotel si retur;
d) cazare;
e) masa (mic dejun, pranz si cina);
f) transport intern in Portugalia.
B) SPECIFICATII TEHNICE
2.1 Locatia de desfasurare a activitatilor – Portugalia, Lisabona.
 Realizarea serviciilor de asigurare medicala pe intreaga durata a deplasarilor pentru toti participantii.
2.2 Cazare:
 Cazarea se va realiza în hotel de 3 stele, în Lisabona cu mic dejun inclus, iar conditiile de cazare trebuie să respecte întocmai clasificarea făcută;
 Cazarea se va asigura în aceeasi unitate de cazare pentru toate persoanele ce fac parte din delegatie;
 Nu se acceptă cazarea în camere murdare, cu mobilier stricat, cu instalatii sanitare sau de climatizare nefunctionale si cu lenjerie învechită;
 Cladirile cu mai mult de doua niveluri trebuie sa fie dotate cu cel putin un lift functional;
 Cazarea se va realiza în camere single, conform tabelului de mai jos;
 Camerele vor avea baie, sistem de climatizare, frigider, televizor;
 Acces la internet (gratuit sau preplatit de ofertant).
2.3 Masa
 Se vor asigura serviciile de masă (pranz si cina) pentru fiecare membru al delegatiei;
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
 Se va asigura numărul de locuri pentru servirea mesei cel putin egal cu numărul membrilor delegatiei;
 Spatiul de servire a mesei va fi amenajat corespunzător si va respecta normele în vigoare de igienă si de pozitionare în raport cu alte spatii (toalete, holuri, etc.);
 Se va asigura personal pentru servirea mesei sau pentru asistenta în cazul bufetului suedez.
 Micul dejun se va asigura la hotelul unde se va face cazarea;
 Prânzul va cuprinde minim aperitiv, supă/ciorbă, fel principal, salată, desert, minim 1 litru de apa pentru fiecare participant;
 Cina va cuprinde aperitiv, fel de bază, desert, minim 1 litru de apa pentru fiecare participant;
 Se va tine cont si de posibila existentă a persoanelor care au regim alimentar, cum ar fi cel vegetarian, diabet, etc.
 Se vor asigura ingrediente proaspete, gătite în ziua respectivă de servire;
 Pranzul si cina pot fi servite si in alte locatii decat hotelul unde se va face cazarea, in functie de programul pe care delegatia il are stabilit in fiecare zi.
2.4 Transport aerian
 Sosirea în Portugalia și plecarea către România vor fi la și de la Aeroport Lisabona;
 Biletele vor fi dus – întors si vor include bagaj de cală si bagaj de mână;
 Se va asigura 1 bagaj suplimentar pentru coordonatorul activitătii în vederea transportării de materiale pentru proiect;
 Se vor furniza bilete clasa economic;
 Zborul va fi direct fara escala;
 La intoarcere nu se vor realiza zboruri din Lisabona mai tarziu de ora 21.00;
 Durata zborului nu va fi mai mare de 5 ore;
 Achizitorul va anunta numele pasagerilor si datele necesare pentru acestia cu minim 5 zile calendaristice înainte de zbor.
2.5 Transport rutier de la locația de implementare proiect / desfasurare activitati proiect la aeroport si retur
 Pentru deplasarea de la locația de implementare proiect/desfasurare activitati proiect pana la aeroport si retur se vor asigura mijloace de transport cu un numar de locuri adecvate in functie de numarul de persoane care se deplaseaza. Locatiile de implementare proiect / desfasurare activitati proiect sunt mentionate la pct. 2.7.
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
2.6 Transport rutier aeroport – hotel Portugalia si retur, transport intern in Portugalia
 Pentru deplasarea internă a grupului în Portugalia, se vor asigura pentru fiecare grup, câte două autoturisme tip Van 8+1 locuri, cu șofer, echipate cu sistem GPS și cu sistem de plată automată a taxelor de autostradă (Automatic toll payment system), cu posibilitate de alimentare autonomă, pentru o distanță totală parcursă pe întreaga durată a vizitei de 1.000 Km și un total de 250 EURO taxe.
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
1.7 Planificare deplasari Portugalia Perioada deplasarii Numar de nopti Numar de persoane Transport Cazare Mic dejun Pranz Cina Transport intern Portugalia Valoare estimate fara TVA Single Double
01.06.2015 – 05.06.2015
4
14
Baia Mare – Lisabona si retur
15 camere x 4 nopti
0
5 zile x 15 persoane
5 zile x 15 persoane
5 zile x 15 persoane
5 zile x 15 persoane
60.484
1
Iasi – Lisabona si retur Perioada deplasarii Numar de nopti Numar de persoane Transport Cazare Mic dejun Pranz Cina Transport intern Portugalia
13.07.2015 – 17.07.2015
4
8
Baia Mare – Lisabona si retur
13 camere x 4 nopti
0
5 zile x 13 persoane
5 zile x 13 persoane
5 zile x 13 persoane
5 zile x 13 persoane
52.419
2
Vinga (jud. Arad) – Lisabona si retur
1
Cluj Napoca (jud. Cluj) – Lisabona si retur
2
Oradea (jud. Bihor) – Lisabona si retur
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
2.8. Planificare deplasare expert transnational in Romania Perioada deplasarii Numar de nopti Numar de persoane Transport Cazare Mic dejun Pranz Cina Transport intern Romania Valoare estimate fara TVA Single Double
Iulie 2015
3
1
Lisabona – Bucuresti – Baia Mare si retur
1 camera x 3 nopti
0
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
12.097
Octombrie 2015
3
1
Lisabona – Bucuresti – Baia Mare si retur
1 camera x 3 nopti
0
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
Noiembrie 2015
3
1
Lisabona – Bucuresti – Baia Mare si retur
1 camera x 3 nopti
0
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
4 zile x 1 persoana
Nota: Perioada exacta de deplasare a expertului transnational se va anunta cu o saptamana inainte de a se efectua deplasarea.
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul Proiectului: „Economie sociala – implicare si responsabilitate”
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
ID 145814
Operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 18366/07.12.2010
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.
Durata contract: 6 luni
Valabilitatea ofertei: minim 60 zile de la data limita de depunere ofertelor.
Valoarea estimata totala a contractului este = 125.000 lei fără TVA
Valoarea estimata totala a achizitiei în euro (cursul euro BNR din data de 04.05.2015, 1 euro = 4,4292) = 28.222 euro cu TVA
Calendarul procedurii de atribuire:
DATA ORA1) LOCAŢIA Data de publicare a anunţului publicitar
06.05.2015
nu este cazul
Site ASSOC Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor
13.05.2015
Ora 10:00
La Registratura
Asociatiei ASSOC, prin
fax sau e-mail Termen limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către Achizitor
15.05.2015
Ora 16:00
Site ASSOC şi prin fax cu confirmare a primirii celui ce a solicitat clarificarea. Termen limită de depunere a ofertelor
20.05.2015
Ora 12:00
Sediul ASSOC Data şedinţei de deschidere a ofertelor
20.05.2015
Ora 14:00
Sediul ASSOC
Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro .
*Notă: Anexăm la prezentul anunț, formularele spre completare, care se depun in original, semnate şi ştampilate.
Manager proiect
Andrea Vakarcs