POSDRU 146120 Raport eveniment training mangeri cu Tiago Leitao

By iunie 19, 2015Comunicate de presă

Raport eveniment
Prezentul raport face referire la sesiunea de training destinat managerilor selectaţi pentru viitoarele Structuri de Economie socială, care urmează a fi lansate în cadrul proiectului
„Economia socială – instrument de creştere a calităţii vieţii”. Evenimentul se desfăşoară în perioada 15.06.2015-17.06.2015, la Biblioteca Judeţeană „ Petre Dulfu” din Baia Mare, respectiv la sediul ASSOC din jud. Maramureş. Sesiunea de instruire vizează formarea antreprenorilor în domeniul Economiei Sociale, facilitând totodată atingerea obiectivelor generale prevăzute în cadrul proiectelor precum:
• promovarea şi adaptarea la contextul Romaniei a unui model transnaţional de
economie socială (Portugalia) ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local;
• consolidarea capacităţii unor asociaţii şi organizaţii din sectorul economiei
sociale de a dezvolta/gestiona întreprinderi sociale/unităţi protejate;
• dezvoltarea unor programe specifice de mentorat şi asistenţă a membrilor grupurilor vulnerabile în vederea consolidării capacităţilor, cunoştinţelor şi stimei de sine a acestora, cu accent pe promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii;
• facilitarea accesului a 700 de persoane excluse/expuse riscului de excluziune socială pe piaţa muncii şi promovarea unei societăţi incluzive.
Programul de formare a managerilor de întreprinderi sociale, coordonat de Tiago Leitao , expert transnaţional coordonator şi formare P3, s-a desfăşurat în anul 1 de proiect şi a format aproximativ 30 de persoane pentru poziţia de antreprenor în economia socială. Acesta are o structură divizată în trei părţi. Prima parte porneşte de la definirea conceptului de economie socială, provocarile şi tendinţele acestui domeniu, urmărind mai apoi tipologiile de structuri ale economiei sociale, modelele şi actorii implicaţi. Cea de-a doua parte este dedicată noţiunilor de marketing, instrumentelor specifice, structurii planului de afaceri, noţiunilor de contabilitate şi management financiar. După cele două părţi teoretice, cea de-a treia cuprinde exemple ale planurilor de afaceri realizate în cadrul celor trei sesiuni de formare, ce au avut loc la Baia Mare.
Coordonatorul programului de formare a subliniat faptul că, în prezent, conceptul de întreprindere socială s-a extins în peste 40 de ţări şi implică diferite forme de colaborare
între fundaţii private, instituţii financiare şi diferite ministere. Acest concept, deşi vehiculat tot mai des în străinătate, în România este încă puţin cunoscut. În plus, pentru multe ONG-uri, pătrunderea pe piaţa “profiturilor” este un teritoriu necunoscut.
De aceea ele au nevoie de dezvoltarea capacităţii interne, de evaluare şi management al riscurilor, atât legate de organizaţie, cât şi de piaţă.
Totuşi, antreprenoriatul social şi economia socială încearcă să prindă contur şi în România.
ONG-urile au cel mai important rol în furnizarea de servicii sociale – 72% din furnizorii de servicii sociale acreditaţi din România sunt organizaţii neguvernamentale. Majoritatea organizaţiilor neguvernamentale prestează servicii sociale şi şi-ar putea dezvolta întreprinderi sociale generatoare de profit mai ales că, cererea pe piaţă pentru acest tip de activităţi estefoarte mare.
O problemă esenţială a ONG-urilor din România este lipsa surselor constante de finanţare. Astfel, dependenţa organizaţiilor de sponsorizări sau granturi publice determină concentrarea pe activităţi cu obiective pe termen scurt, ducând astfel la instabilităţi în cadrul oragnizaţiilor care devin oarecum vulnerabile şi limitate în realizarea misiunilor sociale, care sunt adevaratul scop al funcţionării acestora.
Au fost punctate de asemenea atribuţiile managerului din domeniul economiei sociale. Astfel: antreprenorul social – se ocupă de aspectele de business ale întreprinderii sociale, având acceleaşi competenţe ca un antreprenor din oricare alt domeniu. Identifică problemele sociale şi stabileşte tipul de afacere care le poate rezolva. Se preocupă de rentabilitatea afacerii, prin folosirea de metode şi instrumente specifice de analiză. Tot antreprenorul este cel care stabileşte şi menţine relaţiile cu parteneri – precum instituţii
sau organizaţii şi care promovează afacerea.
Managerul în economia socială – are sarcina de a asigura managementul întreprinderilor de economie socială – stabileşte strategii, politici de urmat, specific domeniului de activitate, administrează bugetul, propune soluţii de îmbunătăţire a activităţii. Este la curent cu schimbările legislative şi cu noutăţile domeniului.
Evaluează indicatorii realizaţi, organizează programe de pregătire pentru echipa sa de lucru, analizează şi conduce propunerile de proiecte, monitorizează proiectele în curs de implementare si caută soluţii de finanţare pentru proiecte.
Managerul financiar pentru economia socială – este o poziţie de legătură între
antreprenor şi manager, fiind necesară o colaborare strânsă între cei trei specialişti.
Managerul financiar este direct implicat în realizarea planurilor de finanţare ale
studiilor de fezabilitate, în identificarea surselor de finanţare şi accesarea acestora. Se
ocupă de analizele financiare ale activităţii, studiază propunerile de investiţii şi riscurile
comportate de acestea.

2015-06-15-17-POSDRU-146120-raport-eveniment-training-mangeri-tiago-leitao