POSDRU 40234 – Femei de carieră – de ieri, de azi și de mâine!

By octombrie 18, 2015 Proiecte

Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Durată: 24 luni, MARTIE 2010 – FEBRUARIE 2012

Beneficiar: Asociația Centrul Regional de Inițiere și Servicii, Sighetu Marmației

Parteneri: 
1. Association Multimedia Emploi, Franta
2. Asociația Tineri Intreprinzători “Concordia”, Sighetu Marmației
3. Asociația Institutul pentru Politici Sociale, București
4. Asociația Femeilor Rome din România, București
5. Asociația Pentru Comunitate și Familie 2006, Constanța
6. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Baia Mare

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Crearea unei rețele naționale-transnaționale tip “Umbrelă de sprijin integral” pentru accesul pe piața muncii a femeilor de diferite etnii și imigrante.
 
OBIECTIV PRINCIPAL: a informa și sensibiliza participanții direcți și indirecți de pe scena vieții sociale asupra unor probleme deosebit de grave: lipsa posibilității materiale, timp, probleme de altă natură-de a se integra pe piața muncii, discriminare – etnie, gen, educație – hărțuirea sexuală la locul de muncă, violența domestică asupra femeilor, inegalități structurale între bărbați și femei-diviziunea tradițională a rolurilor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Înființarea a 4 centre de dialog social în 4 regiuni ale țării;
  • Combaterea excluziunii sociale;
  • Creșterea nivelului de educație;
  • Facilitarea accesului pe piața muncii;
  • Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale;
  • Schimb de bune practice.

GRUP ȚINTĂ :
Grupuri vulnerabile: 2.810
Experți mass-media: 20
Femei: 1.644
Manageri ai autorităților publice locale și centrale: 60
Operatori mass-media: 10
Personal al autorităților publice centrale și locale: 70
Personal al organizațiilor societății civile: 100
Personal al partenerilor sociali: 420
Victime ale traficului de persoane: 60