POSDRU 50240 – Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest

By februarie 16, 2011 octombrie 18th, 2015 Proiecte

Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Durata: 36 luni: iun 2010 – mai 2013

Beneficiar: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Baia Mare

Parteneri:

1.Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, fosta Asociația Asistenților Sociali Profesioniști Vâlcea

 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Arad
 2. SZOCEG Societate de Servicii Sociale și Sănătate, Pecs, Ungaria

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din 3 regiuni: Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest. Se crează mecanisme pentru implementarea conceptului de economie socială destinate integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Dezvoltarea unor structuri suport – prin 3 centre regionale de resurse ale economiei sociale în 3 regiuni pentru a dezvolta activități specifice economiei sociale. În municipiile Baia Mare, Rm Vâlcea și Arad se dezvoltă centre resurse care desfașoară activități de promovare a drepturilor persoanelor vulnerabile (conform grupului țintă), urmărind sprijinirea integrării lor pe piața muncii.  Aceste structuri urmăresc implicarea actorilor pentru dezvoltarea conceptului de economie socială, prin organizarea de seminarii, grupuri de lucru, campanii de informare și publicitate, formare profesională, schimb de experiență  transnațională și dezvoltarea de întreprinderi sociale;
 • Dezvoltarea competențelor pentru 135 persoane resursă din 3 regiuni pe durata proiectului (ca formatori în economie socială, manageri de întreprindere socială și asistenți comunitari). Abordarea integrată a serviciilor de asistență pentru persoanele vulnerabile este susținută de practicieni care necesită formare continuă sau identificarea de noi specialiști;
 • Dezvoltarea capacității pentru 2.460 persoane vulnerabile de a ocupa un loc de muncă în entități ale economiei sociale prin participare la programe FPC, furnizare de servicii de ocupare și angajare în întreprinderile sociale înființate, pe durata proiectului. Pentru a asigura succesul integrării pe piața muncii a acestora este necesară o abordare integrată – ocupare, educație, protecție socială îngrijirea sănătății, protecția mediului, îmbunătățirea imaginii de sine.

GRUP ȚINTĂ:

2.460 de persoane (romi, persoane cu dizabilități, tineri din sistemul de protecție a copilului) / 820 Maramureș + 820 Arad + 820 Vâlcea

Din care (grupele sunt flexibile în funcție de nevoile persoanelor cu dizabilități per regiune):

 • de participanți FSE – femei – 600  (200 MM +200 AR + 200 VL)
 • de participanți FSE – persoane cu dizabilități – 450 (150 MM +150 AR + 150 VL)
 • de participanți FSE – persoane de etnie romă – 600 (200 MM +200 AR + 200 VL)
 • tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului – 60   (20 MM +20 AR + 20 VL)
 • Număr familii cu mai mult de 2 copii – 150   (50 MM +50 AR + 50 VL)
 • Număr persoane care trăiesc din venitul minim garantat – 600   (200 MM +200 AR + 200 VL)
 • Specialiști implicați în economia socială: 120

 

Rezultatele muncii se văd ! – Au fost înmânate diplomele pentru cursul de Operator introducere prelucrare validare date derulat în Baia Mare.

În această perioadă, absolvenții cursurilor de calificare ce au fost desfășurate în cadrul proiectului „Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, în regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest”, își primesc diplomele!
Azi, 16.02.2011, echipa de implementare și reprezentanții furnizorului de formare, au înmânat diplomele pentru cursul de Operator introducere prelucrare validare date derulat în Baia Mare.

Prezentare Restaurant Social – 27.02.2012

Anunt selecție personal – Întreprindere de economie socială catering

afis-angajari-50240-pt-site