SOLICITARE DE OFERTE

By noiembrie 14, 2013 decembrie 8th, 2015 Achiziții publice

SOLICITARE DE OFERTE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE CAZAN ELECTRIC PENTRU TOPIT CEARA COMPLET T30 SI MATRITE

In atentia operatorilor economici interesati:
ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al finanţării nerambursabile de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice – în baza contractului de finantare nr. 771/05.04.2013, doreşte achiziţionarea prin achizitie directa a urmatoarele:

Nr. Crt

Denumire produse

Caracteristici

U.M.

Cant.

1.

Cazan electric pentru topit ceara complet T30

Capacitate de 27 de litri, temperatura de control 30 – 1000 C, diametrul interior 35 cm, inaltimea interioara 29 cm, diametrul exterior 36.5 cm, inaltimea exterioara 41 cm, termostat de siguranta.

Buc.

1

2.

Matrita lumanari patrat

60×160 mm

Buc.

4

3.

Matrita lumanari piramida

60×228 mm

Buc.

4

4.

Matrita lumanari con

65×140 mm

Buc.

4

5.

Matrita lumanari sfera

65 mm

Buc.

4

6.

Matrita lumanari ou

47×65 mm

Buc.

4

7.

Matrita lumanari catedrala

55x36x225 mm

Buc.

4

8.

Matrita lumanari piramida pentagon

76×125 mm

Buc.

4

9.

Matrita lumanari luna

77x57x220 mm

Buc.

4

10.

Matrita lumanari oval

36x36x220 mm

Buc.

4

11.

Matrita lumanari elice

57×220 mm

Buc.

4

12.

Matrita lumanari romb

55x31x227 mm

Buc.

4

13.

Matrita lumanari stea 6 colturi

55×200 mm

Buc.

4

14.

Matrita lumanari cilindru

40×123 mm

Buc.

4

15.

Matrita lumanari cilindru

52×97 mm

Buc.

4

16.

Matrita lumanari cilindru

72×117 mm

Buc.

4

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului si stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai scazut.

Calendarul procedurii de atribuire:

DATA

ORA1)

LOCAŢIA

Data de publicare a anunţului publicitar

15.11.2013

nu este cazul

site Achizitor

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor

19.11.2013

Ora 16:00

La Registratura

Achizitorului, prin

fax sau e-mail

Termen limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către Achizitor

20.11.2013

Ora 16:00

Site achizitor şi prin fax cu confirmarea primirii, celui ce a solicitat clarificarea.

Termen limită de depunere a ofertelor

21.11.2013

Ora 10:00

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

21.11.2013

Ora 12:00

Sediul Achizitor

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro – persoana de contact Les Andrei.